VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

04.22. Jonas Lukšė – žmogus, pilnas gražių sumanymų ir darbų

Birutė Silevičienė

Jonas Lukšė – mano kraštietis. Gimė 1940 m. birželio 18 d. Anykščių raj., Traupio sen., Žiurlių kaime. 1948 m. gegužės 22 d. kartu su 4100 Aukštaitijos ir Žemaitijos valstiečių trim ešelonais buvo perkelti į Buriatijos-Mongolijos ASSR. Po trijų savaičių varginančios kelionės juos išlaipino Čelutajaus miškų pramonės ūkio ruožuose. Po metų nuo bado ir išsekimo mirė tėvas. Likę be tėvo, Jonas, motina, brolis ir sesuo vos išgyveno.

Jonas Lukšė

Po Stalino mirties 1957 m. sugrįžo į taip  trokštamą, tik nesvetingą Tėvynę. Mokslus pradėjo tarnaudamas sovietų kariuomenėje. Vakarais Jonas eidavo į vakarinę suaugusiųjų mokyklą, neakivaizdžiai studijavo Maskvos liaudies meno universitete. Po tarnybos likimas nubloškė į Kaukazą. 1964 m. pavyko grįžti į Kauną.  Dirbo namų statybos kombinate dailininku. Greitai įstojo į S.Žuko taikomosios dailės technikumą. Po to tęsė studijas valstybiniame dailės institute. Baigusį studijas, Joną pakvietė dirbti architektu į Kultūros paminklų apsaugos inspekciją. Čia pradirbo daugiau negu 20 metų. Daugiausia dėmesio skyrė Kauno senamiesčio restauracijai, jo pastatų spalvinei regeneracijai, Kauno tvirtovės tyrimui.

Centrinio pašto operacijų salė. Inž. F.Vizbaras, 1931 m. Laisvės al.102. Piešta 2015 m.

Šiame name 1934-1939 m. gyveno Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas J.Tūbelis. Dainavos g.1. Piešta 2012 m.

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika. 1940 m. Žemaičių g.31A. Piešta 2008 m.

Išėjęs į pensiją, atsigręžė į kultūros paveldo švietėjišką sritį. Piešė istorinius ir kultūrinius objektus, surengė daugiau nei 10  parodų. Jų pagrindu buvo išleisti Jono Lukšės ar su bendraautoriais sudaryti istoriniai vizualiniai albumai: „Kauno šventovės“, „Aleksoto kultūros paveldas“, „Kauno kryždirbystės kūriniai“, “Kauno tvirtovės atlasas“, „Atmintis, atgijusi paminkluose“.

Štai, 2017 m. „Apskaitos, audito, mokesčių aktualijų“ kalendoriuje pristatomi dailininko Jono Lukšės piešiniai, kuriuose pavaizduoti Kauno tarpukario modernizmo stiliaus pastatai.

Jonas Lukšė labai nuoširdus, atviras žmogus. Mielai pasidalina mintimis apie parodas, nuveiktus ar daromus darbus. Visada pakviečia į  savo parodas, jei jos vyksta Vilniuje, suteikia galimybę pasigrožėti jo darbais, pabendrauti su kraštiečiu. Susitinkame ir Traupio bibliotekos renginiuose. Juk tėviškė šaukia grįžti, tuomet Jonui lengvai gimsta paveikslai, man – eilėraščiai ar prozos vaizdai, apsigyvenantys knygose.

„Lietuvos aido“ skaitytojus mielai supažindinu su Jono Lukšės piešiniais, puošiančiais kalendorių.

Atgal