VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

04.22. Panevėžio rajono literatai svečiavosi Skapiškyje ir Biržuose

Ona Striškienė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė

Balandžio 1 dieną Skapiškio kultūros namuose vyko humoristinių eilių konkurso „Humoro medis - 2017“ baigiamoji šventė.

Į miestelį atvažiavome žymiai anksčiau, todėl sustojome prie Blaivybės paminklo. Ši paminklą 1862 metais pašventino vyskupas Motiejus Valančius. Jis buvo apniokotas, dabar vėl atstatytas. Tuo pačiu užsukome pas Audronę Tubelienę. Dar kartą pasigrožėjome jos iš karoliukų išsiuvinėtais paveikslais. Sustojome prie senosios pieninės pastato, dabar ten parduotuvė. Sustojusios centrinėje Skapiškio aikštėje matėme Skapiškio bažnyčią, šalia jos Lurdą. Už bažnyčios Skapiškio gimnazija. Rengėmės vykti į už dviejų kilometrų esantį Švedukalnį, bet palikome jį apžiūrėti sekantiems apsilankymams.

Vedančioji Skapiškio literatų grupės „Liktarna“ vadovė Aldona Lavickienė, atidarant renginį sveikinimo žodį tarti pakvietė Panevėžio rajono tarybos narę Violetą Grigienę. II-ąjame  „Humoro medžio konkurse ir šventėje dalyvavo Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ nariai, iš anksto nusiuntę eiles. Tai – Ona Bartulytė, Aldona Liutkevičienė, Vida Sereikienė, Ona Striškienė.  Jos šventės metu ir skaitė po du savo humoristinius eilėraščius.

Renginyje dalyvavo kaimyninių rajonų – Anykščių, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, buvo literatų iš Alytaus, Marijampolės, Klaipėdos ir kitų rajonų. Šventės dalyviams koncertavo Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ narys Povilas Katkevičius ir pasvalietis Arvydas Sutkus.

Diplomą ir didįjį Humoro medį laimėjo garbaus amžiaus jonaviškis Mykolas Kručas buvo paskirta ir kita pirmoji vieta, ją laimėjo biržietis Benediktas Medvedevas.

Vida Sereikienė (iš dešinės), Aldona Liutkevičienė, Ona Striškienė prie Blaivybės paminklo Skapiškyje

Panevėžio r. klubo "Polėkis" nariai kartu Biržu klubo "Svajoklis" nariais

Ąžuolas Biržuose, sodintas 1812 metais

Po dviejų savaičių Panevėžio rajono literatų klubas „Polėkis“ biržiečių kvietimu svečiavosi literatų popietėje. Panevėžiečių ir Biržų literatų klubo „Svajokliai“ susitikimas balandžio 13 d. 14 val. vyko VšĮ Biržų socialinių paslaugų centro patalpose.

Į susitikimą nuvyko ir savo eiles skaitė „Polėkio“ klubo nariai – Statys Grigas, Aldona Liutkevičienė, Zita Skindzerienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė, su panevėžiečiais kartu vyko ir literatūros mylėtoja Alina Kisielienė iš Dembavos.

Po trumpo „Svajoklių“ klubo pirmininko Egidijaus Saldžio kalbėjimo, visi buvo pakviesti

paskaityti savo naujausius kūrinius. Pasveikinti biržiečiai, tik ką atšventusieji gimimo dienas.

Bendravome labai jaukioje, draugiškoje aplinkoje. Išsiskiriant gavome po pavasarinę puokštelę ir literatų klubo „Svajokliai“ kalendorių. Atminčiai visi kartu nusifotografavome.

Po renginio pasigrožėjau puikiu Širvėnos ežeru ir nauju fontanu jame. Iš tolėliau pasigrožėjau Biržų pilimi, baltutėle Jono Krikštytojo bažnyčia ir didinga, prie pat ežero stovinčia Biržų evangelikų reformatų bažnyčia. Nusilenkiau atnaujintam paminklui žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Gražiai atjaunėjusi centrinė miesto aikštė.

Labai sudomino anksčiau mano nežinotas ąžuolas. Jis yra netoli autobusų stoties, Vytauto gatvėje. Šalia ąžuolo neseniai atridentas akmuo, o ant jo pritvirtinta lentelė su užrašu. Skelbiama, jog 1812 m. prasidėjus Prancūzijos  ir Rusijos karui Lietuvos didikai stojo Napoleono pusėn ir aktyviai dalyvavo kare. Mat jie turėjo viltį atkurti Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę. Mykolas Tiškevičius Biržuose suorganizavo lietuviškąjį 17-ąjį ulonų pulką. Už tai jis buvo paskirtas šio pulko pulkininku ir apdovanotas Garbės legiono ordinu. Miestiečiai  pasodino ąžuoliuką į karą išjojusiems vyrams atminti. Pasak biržiečių gal taip tikrai ir buvo. 1938 metais išleistame „Vadove po Lietuvą“ rašoma, kad 1812 metais Napoleonas, žygiuodamas į Rygą, aplankė ir Biržus: „Čia grafo M. Tiškevičiaus lėšomis buvo surinktas pulkas. To pulko šefas buvo Napoleonas“.

Alinos Kisielienės foto

Atgal