VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

03 14. Apie rokiškėnų kūrėjų veiklas

Reda Kiselytė

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkė

Į Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centrą susirinko Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai. Vyko ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas už 2016 m. Jau tapo graži tradicija, kad per Lietuvių kalbos dienas, kūrėjai susirenka pasidžiaugti savo literatūriniais pasiekimais. Kūrybinės organizacijos pirmininkė Reda Kiselytė perskaitė gautus sveikinimus. Džiugu, kad meniškos sielos literatus sveikino Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Vilimas, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas, LKRS pirmininkas Kostas Fedaravičius, žurnalistas, rašytojas Jonas Laurinavičius.

LKRS Rokiško skyriaus nariai pasidžiaugė prasmingu literatūriniu kraičiu. Jų kūryba spausdinta dvejuose sąjungos antologijose „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę“ ir „Ant asfalto duona nežydi“, išleistose Jonavoje, Tėviškės pažinimo draugijos „Tautotyros metraštyje“ ir Rokiškio literatų kūrybos almanache „Vaivorykštė“. Didžiausias rokiškėnų pasiekimas -  jų prisiminimai ir dedikacijos išspausdintos knygoje „Žiobiškio vėjas“, skirtoje rajono poetui ir pedagogui Danui Kairiui (1938- 2013) atminti.

Informacija dalinasi rajono istorikas, buvęs „Gimtojo Rokiškio“ korespondentas Vytautas Gasiūnas

Akimirkos iš LKRS Rokiškio skyriaus ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo

Per susirinkimą iš demonstruojamų skaidrių literatai prisiminė renginių ir kelionių akimirkas, dalyvavimą projektuose, džiaugėsi draugyste su Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ nariais.   

Buvęs istorikas, sąjungos narys Vytautas Gasiūnas, į renginį atsinešė  nedidelio formato informacinio pobūdžio leidinį  „Spalio vėliava“ , o paantraštiniai  duomenys liudija, kad tai Rokiškio rajono laikraščio „Spalio vėliava“ istorijos puslapiai 1944 – 1970 m. Buvęs rajoninio laikraščio korespondentas V. Gasiūnas atskleidė įdomų faktą iš leidinio. Jame yra antraštė „Susibūrė literatai“. Joje dviejų sakinių informacija: „1947 m. spalio 25 d. įsteigtas „Tarybinio Rokiškio“ literatų būrelis. Jo pirmininku išrinktas jaunas poetas Paulius Širvys“. Aktyvaus rajono istoriko V. Gasiūno atmintis ir rašytiniai šaltiniai liudija, kad nuo 1947 m. iki 1970 m. prie redakcijos būreliui priklausė 19 narių. Mums visiems gerai žinomas poetas Jonas Lapašinskas, Alfonsas Keliuotis, Stasys Daunys, Jonas Pladis ir kiti. Taip kūrėsi pokario literatų karta, kuri augo ir plėtėsi,  o šiandieninės kartos  LKRS Rokiškio skyriaus nariai aptarė artimiausius renginius, kuriuose ruošiasi dalyvauti. Jie savo kūrybos tekstus skaitys Laisvės kovų istorijos muziejuje, Obeliuose, minint knygnešio, meno saviveiklos organizatoriaus, vargonininko Juozo Zaukos 155 - ąsias gimimo metines, dalyvaus Rašytojų sąjungos klube, pristatant prisiminimų knygą „Žiobiškio vėjas“( sudarytojas ir leidėjas Jonas Laurinavičius), planavo pavasario išvykas.

Pagal LKRS įstatus, kiekvienais metais skyriaus nariai turi išsirinkti skyriaus pirmininką. Jau šeštąjį kartą  pirmininke perrinkta Reda Kiselytė, o pavaduotoja – Vida Papaurėlienė.

Rajono kūrėjus supo nepaprasta aplinka. Čia, gimnazijos skaityklos Lituanistikos centre, šimtai leidinių su autografais, kurie skleidžia šilumą. Svarbiausia, kad šilumą skleidžia žmonės, kuriems čia susitikti gera, kurių literatūrinis žodis šildo ne tik rajono, bet ir Lietuvos žmonių širdis.

LKRS Rokiškio skyriaus narių ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas vyko per Užgavėnes – žiemos šventę, per kurią stengiamasi išvyti žiemą. Kūrėjos neužmiršo ir lietuvių papročių ir tradicijų. Per renginį vaišinomės blynais. Lietuviškų tradicijų tąsa dar labiau suartino rajono kūrėjus. 

 

Nuotr. aut. Rūta Vilutienė

Atgal