VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

12 17. Metams baigiantis

Birutė Silevičienė

Vilniaus tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų Gildijos „Vingis“ nariai gruodžio 12-ąją rinkosi į Tautinių bendrijų namus apžvelgti skyriaus nuveiktus darbus ir artimiau susipažinti su nauja poete, humanitarinių mokslų daktare Elena Bachmetjeva.

Renginį vedė pirmininkė Onutė  Grybauskaitė-Kulbokienė. Ji pažymėjo, kad visus šiuos metus renginiai vyko kiekvieną mėnesį, susipažinome su kiekvieno nario kūryba, menininkų tapytais paveikslais, rankdarbiais, nuotraukų albumais. Kiekvienas renginys, menininkų darbai buvo garsinami spaudoje. Išleistas kūrybos almanachas „Vingis-6“, apjungęs daug tautybių ir skyriaus narių.

Birutė Silevičienė

Anna Jaremčuk (kairėje) ir Liudmila Olifson Cerenia

Padėka straipsnio autorei

Rugpjūtį buvo organizuota ekskursija po Vilnių, kurią vedė būrelio poetė, Vilniaus gidė Natalija Rubcova.

„Gyvename, bet nepažįstame savojo Vilniaus, nežinome jo praeities... Veržiamės į tolimą užsienį, bet nepažįstame savo Lietuvos. Kiek tenka bendrauti su ekskursantais, išgirstu gražius atsiliepimus apie Vilnių, kuris gražus ir įdomus kaip Paryžius,“ – sakė Natalija Rubcova.

Šie metai vis atveda pas mus po kelis naujus narius: menininkus, įdomius savo kūryba, dainomis, šokiais. Ir, nežiūrint metų laiko, sveikatos, visi uoliai rinkdavosi į renginius. O ko daugiau pagyvenusiems žmonėms reikia? Bendravimo, supratimo, meilės ir pagarbos, kad pasijustume reikalingi ir laimingesni.

Skyriaus nariai Anna Jaremčuk, Samuilas Lormanas, Tatjana Kaziūnienė dėkojo pirmininkei Onutei už gerą vadovavimą skyriui.

Šių eilučių autorė palinkėjo vadovei ištvermės nelengvame darbe, naujų jėgų ateityje ir, dovanodama šokoladinį namelį, išsakė norą ateičiai „kad nariams sutilpti prireiktų dviejų salių!“

„Visus metus stebėjau žmones, kurie stengėsi ir nuveikė nemažai darbų, o atsidėkodama noriu įteikti padėkos raštus Birutei Silevičienei,Tatjanai Kaziūnienei, Liudmilai Olifson, Annai Jaremčuk, Samueliui Lormanui, Natalijai Rubcovai“, - kalbėjo vadovė.

Poetė Elena Bachmetjeva – humanitarinių mokslų daktarė, dirbo dėstytoja tuometinio Leningrado ir Vilniaus universitetuose, buvo Lietuvos radijo rusų kalba laidų autorė. Elena – rusiškų romansų mylėtojų Lietuvoje asociacijos „Melos“ prezidentė, tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos narė, „Lito“, „Logos“ įkūrėja. Už grožio, humanizmo, teisingumo skleidimą apdovanota garbės ženklais, medaliu. Užklausta, kada sukūrė pirmąjį savo eilėraštį, prisipažino, jog 1945 m. Kaune, būdama 14 metų...

Įdomios biografijos, nuoširdi, miela kūrėja buvo pasveikinta kolegų ir mūsų skyriaus narių. O Elena džiaugėsi buvimu kartu su mumis, dėkojo už šiltą sutikimą, gėles ir gerą nuotaiką.

S.Lormanas Elenai įteikė savos kūrybos eilėraštį.

Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė Birutė Gaučienė – puiki pedagogė, dainų ir eilėraščių autorė, alpinistė. Atliko dainą apie alpinistus, pritardama gitara. Dar vieną dainą atliko kartu su bardu Regimantu iš Naujosios Akmenės.

Renginiui artėjant į pabaigą, buvo  atlikta Kalėdinė giesmė „Tyli naktis“, šauniosios šeimininkės kvietė prie vaišių stalo.

Visiems linkiu geros sveikatos, palydint senuosius metus, gerų švenčių ir laimės Jūsų visų namams!

Atgal