VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

12 17. Šventė skirta dr. Onai Norušytei-Janušauskienei-Januševičienei

Ona Striškienė, Paįstrys-Pasvalys

Gruodžio 10 d. Pasvalyje vyko žymios katalikių moterų veikėjos, pedagogės, germanistės dr. Onos Norušytės-Janušauskienės-Januševičienės 110-tų gimimo metinių minėjimas. Jis prasidėjo Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasinio vadovo kunigo Vytauto Rapalio iš Vilniaus aukojamomis Šv. Mišiomis Pasvalio Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje. Jose meldėsi Vilniaus, Kauno miestų, Šiaulių ir Panevėžio vyskupijų tikintieji. Giedojo Pasvalio politinių kalinių ir tremtinių choras, po Šv. Mišių sugiedotas „Viešpaties angelas“, nusifotografuota atminčiai. Renginio organizatoriai kunigas Vytautas Rapalis ir LKMS Pasvalio skyriaus draugijos valdyba pakvietė šventę tęsti Pasvalio krašto muziejuje.

Šventės momentas Pasvalio krašto muziejuje

Padovanotą gulbę bendrai laiko LKMS dvasinis vadovas kunigas Vytautas Rapalis, sąjungos pirmininkė Dalia Batutienė,  Pasvalio skyriaus draugijos vadovė Vlada Čirvinskienė

Muziejuje prie stalo, papuošto Kazimieros Kiznienės adventine puokšte, skambėjo literatūrinė kompozicija, kurią pagal dr. Onos Norušytės-Janušauskienės-Januševičienės knygą „Motinos mokykloje‘‘ parengė Pasvalio draugijos valdybos narė Regina Trepekūnienė. Dainavo Pasvalio politinių kalinių ir tremtinių choras, akomponuojant vadovei Gintarei Bagdonaitei. Labai jautrų ir šiltą pranešimą „Ona Norušytė–Janušauskienė–Januškevičienė – kukli, tikra dvasios aristokratė“ padarė socialinių mokslų daktarė, jos buvusi studentė, pasvaliečių kraštietė Aldona Kačerauskienė. Lektorė Pasvalio draugijai padovanojo knygą Le‘andren Lachance „Mano išrinktieji, – jūsų laimei, – Jėzus!“ I tomas.

Šventės dalyvius sveikino svečiai iš Vilniaus: LKMS dvasinis vadovas kunigas Vytautas Rapalis, sąjungos pirmininkė Dalia Batutienė. Padovanodama vaikų padarytą popierinę gulbę pasveikino šios sąjungos Vaikų Jaunimo Paramos Centro direktorė Alma Šiaudinienė iš Vilniaus. Pasvalietes sveikino Šiaulių Šv. Elžbietos Katalikių moterų draugijos vadovė Janina Kliungevičienė.

Renginio eigoje buvo pateikta fotografijų su aprašais vaizdo medžiaga „Trumpos akimirkos iš Onos-Janušauskienės-Januševičienės gyvenimo“. Medžiagą parengė  LKMS Pasvalio skyriaus draugijos vadovė, istorikė Vlada Čirvinskienė. Visiems šventės dalyviams buvo padovanota po mažą, malonią dovanėlę, primenančią artėjančias Šv. Kalėdas. Aukšto meninio lygio programą atliko Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos jaunieji muzikantai. Darniai skambėjo smuiko ir akordeono duetai, dviejų akordeonistų atliekami kūriniai.

Pasvalio Katalikės moterys renginio pabaigoje įteikė svečiams padėkos raštus, gėles ir dr. Onos Norušytės-Janušauskienės-Januševičienės „Gyvenimas su darbu ir malda“ knygas. Šią knygą sudarė dr. Aldona Kačerauskienė ir s. Albina Pajarskaitė, redagavo Albina Pribušauskaitė. Knyga išleista monsinjoro Kazimiero Senkaus lėšomis. Nuotraukos iš Onos Norušytės-Januševičienės sūnaus Gedimino Januševičiaus šeimos archyvo. Viršelį puošia dailininkės Domicelės Tarabildienės piešinys.

Nuoširdi bendrystė tęsėsi prie arbatos puodelio. Ją papuošė adventinės, kalėdinės giesmės, kurias mokė giedoti Motinų maldoje grupelės narės (vad. Laima Zigmuntienė). Rengiant šventę talkino Draugijos valdybos narės: Adėlė Balaišienė, Regina Trepekūnienė, Kazimiera Kiznienė, Danutė Matulienė, bei pagalbininkės Danutė Baltrūnienė, Genovaitė Motiejūnienė, Eugenija Kiznienė. Šventės dalyviai ir rengėjai dėkingi klebonui Albertui Kasperavičiui, Krašto muziejaus direktorei Vitutei Povilionienei, nuoširdiems muziejininkams: Rasai Lalaitei, Pauliui Ramanauskui, Bronei Lapinskaitei ir kitiems geros valios žmonėms.

Onos Striškienės foto

Atgal