VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

12 13. Pažymėtas skulptoriaus Juozo Zikaro 135-tas gimtadienis

Ona Striškienė, Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ narė

Paįstryje (Panevėžio r.) neseniai buvo pastatytas didingas savo aukštumu ir apimtimi stogastulpis Juozui Zikarui. Šis meno kūrinys, einant Bangos gatve nuo Įstro tvenkinio, matyti iš toli. Juo negali nepasigrožėti važiuojantys centrine Gegužinės gatve. Stogastulpio „Juozui Zikarui 135“ autorius – medžio drožėjas tautodailininkas Eduardas Titas.

Smagu, jog tęsiama tradicija. 1991 metais Paįstryje vykusio plenero metu tautodailininkas Stanislovas Buziliauskas sukūrė stogastulpį „J. Zikarui 110“, jis stovi gimtajame skulptoriaus Juozo Zikaro kiemelyje Paliukuose. Kiek vėliau kiemelyje buvo pastatyta skulptūra „Piemenukas“. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos kieme puikuojasi suolelis, skirtas skulptoriui Juozui Zikarui. Manoma, kad šiemet Paįstrį papuošusi skulptūra tik tarpinė stotelė tiesiant gijas link žymaus kūrėjo pagarbos ir atminties saugojimo ir puoselėjimo.

 Skulptūros atidengimo šventė

Prie atidengto paminklo gėles padėjo Paįstrio kraštiečių klubo "Ąžuolas" garbės prezidentas Petras Knizikevičius

Paįstryje gal nesutiksi žmogaus, kuris nesididžiuotų iškilaus kraštiečio skulptoriaus Juozo Zikaro monumentaliais kūriniais, nebūtų grožėjęsis Šv. Petro, Šv. Povilo, Šv. Jurgio skulptūromis Paįstrio Švč. M. Marijos Globos bažnyčioje. Kuris nebūtų lankęsis jo gimtuose Paliukuose ir nebandęs suvokti, kame žmogaus talento šaknys. Suprasdami tai, kad turime ir mes daryti prasmingus darbus šiandien, pasitardami, suglaudę pečius ryžtamės gražiems žygiams. Ne iš kaži kur technika, statybinės medžiagos, žinojimas, mokėjimas ir lėšos radosi. Iš malonaus pakvietimo, priminimo, iš to, kad aš noriu ir mums reikia.

Norisi žemai nusilenkti ir padėkoti buvusiam LR seimo nariui Domui Petruliui, skulptoriui Eduardui Titui, Paįstrio gyventojų bendruomenės pirmininkui Rimantui Praniui ir bendruomenės valdybai, Paįstrio kultūros centrui, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijai, Paįstrio verslininkams, ūkininkams ir visiems geros valios žmonės parėmusiems lėšomis, darbais. Į šventę atvyko Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, kurioje 1919-1929 metais mokytojavo Juozas Zikaras, mokiniai, mokytojai, direktorius Raimondas Dambrauskas. Jų kolektyvas aplankė memorialinį skulptoriaus muziejų Paliukų kaime, surengė turiningą koncertą Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje, dalyvavo atidengiant paminklą.

Šis didingas meno kūrinys skulptoriaus Juozo Zikaro gimimo dieną – lapkričio 18 d. –papuošė Paįstrį. Jis bus kartų kartoms ir užvertę galvas dideli ir maži galės eiti aplink stogastulpį ir matyti jame gimtąjį Juozo Zikaro namelį, piemenuką, bedrožinėjantį dievuliukus. Nužvelgti mokyklą, kurios taką nušviečia deivė Gabija. Matyti Paįstrio bažnytėlę, kurioje – garsiojo menininko skulptūros. Girdėti Varpelių slėnio ilgesingą skambėjimą ir amžiams sustingusį Skausmą. Sieksi paglostyti lauko gėlytes, ąžuolo giles ar lapus, jie taip viliojančiai tikri. Ir ilgam išliks pasakojimai, kaip kelis kartus rinkosi žmonės darganotą rudenį, statė atminties ženklą ir puošė miestelį, jį atidengė, pašventino, papuošė gėlėmis, prižiūrėjo ir laikė pagarboje.

Bronislovo Mažylio foto

Atgal