VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

11 29. “Sidabrinė gija” Šiauliuose

Birutė Liškauskienė

Neseniai nuskambėjo Šiaulių kultūros centro folkloro ansamblio „Sidabrinė gija“ Rudeninės mozaikos koncertas. Šis etnografinių dainų ir šokių atlikimo ansamblis įkurtas 1984 metais. Jam sėkmingai jau dvidešimt penkerius metus vadovauja Vita Taučienė Rezgienė. Šiuo metu ansamblyje šoka ir tarmiškai žemaitiškai ir aukštaitiškai dainuoja dvidešimt penki folkloro brangintojai ir puoselėtojai, perėmę etninį palikimą iš savo tėvų ir senolių.

Lietuvos Respublikos Seime koncertavęs ir per LNK televiziją rodytas “Sidabrinės gijos” kolektyvas prieš porą metų buvo pristatytas kaip vyriausias amžiumi folkloro kolektyvas visoje Lietuvoje. Vidutinis koncertuotojų amžius yra apie septyniasdešimt penkerius metus. Jauniausiam dainininkui ir šokėjui apie šešiasdešimt, o vyriausiam greitai bus šimtas metų. Tai ne tik Šiaulių miesto renginių, folkloro festivalių “Saulės žiedas” koncertų aktyvi dalyvė, bet ir Respublikos folkloro įvairių miestų festivalių dalyvė. Keletą kartų dalyvavo su koncertine programa tarptautiniame folkloro festivalyje “Atataria lamzdžiai’ Kaune, Dainų šventėse Vilniuje, folkloro festivalyje “Žiemgala” Pakruojyje. Kolektyvo vadovė Vita Taučienė Rezgienė neapsiriboja vien repeticijomis ir koncertais su “Sidabrinės gijos” dainininkais, bet kartu su mokyklomis, ikimokyklinėmis įstaigomis organizuoja seminarus šių įstaigų vaikučiams, jų tėveliams ir pedagogams bei sukuria bendro dalyvavimo visiems kartu šventes. Kasmet nuo 2010 m. kartu su lopšeliais-darželiais “Eglutė” ir “Žirniukas” vykdo visiems atvirą pažintinę etninės kultūros veiklą pavadinimu “Močiutės skrynelę pravėrus”. Kiekvienais metais vadovė vis kitą temą sugalvoja. Jau buvo pažintis su linu, margučiais - “Parskrido paukšteliai”, adventu, Kalėdų, Kūčių papročiais pagal visus etnografinius Lietuvos regionus. Visiems duodama užduotis pasiruošti, išmokti dainų ir šokių, pasakojimų, o per šventę pasirodyti. Labai džiugu, kad daina , šokis, papročiai sujungia vaikus, jų tėvelius, jaunimą, pedagogus ir vyresnio amžiaus žmones bendroms šventėms - etninės kultūros pažinimui, plėtojimui ir išsaugojimui. Kasmet kolektyvas taip pat koncertuoja Šiaulių Senelių namuose su tokia linksma programa, su tokiomis dainomis ir šokiais, kad galėtų kartu dainuoti ir šokti su ten gyvenančiais seneliais.

”Sidabrinės gijos” kolektyvas

 ”Sidabrinės gijos” kolektyvas dar turi paruošęs nemažą repertuarą

Etnografinių dainų ir šokių atlikimo ansamblis įkurtas 1984 metais

Ir tuo dar neapsiribojama. ”Sidabrinės gijos” kolektyvas dar turi paruošęs nemažą romansų repertuarą ir kasmet šiauliečius pradžiugina nauja romantiška daina.

Ansamblio repertuarą sudaro folkloro dainos, šokiai, rateliai, pasakojimai, patarlės. Kolektyve yra 5 puikios pasakorės, tarmiškai ir nuotaikingai pasakojančias smagias liaudies ir poniškas istorijas. Yra paruošta apie 15 šokių, daug įvairių ratelių. Dainuojant aukštaitiškas ir žemaitiškas dainas pati vadovė Vita Taučienė Rezgienė pritaria grodama kanklėmis. Šokiams armonika groja aštuoniasdešimt ketverių metų muzikantė Stefanija Juočienė ir šiek tiek jaunesnis Vaclovas Bernotas.

Ir štai tokiems dainuojantiems ir šokantiems senoliams, rodos, nėra ko dejuoti dėl mažų pensijų ar kitų nepriteklių, jiems visko lyg ir pakanka, nes patys savo lėšomis įgyja tautinius rūbus, instrumentus, užsimoka patys kelionės išlaidas išvykoms į festivalius ir kitus koncertus, nes niekas nesukelia žmogui tiek džiaugsmo kaip daina ir šokis.

Atgal