VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

2018-04-23
Balandžio 21 d. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose vyko tradicinis ir vienintelis toks unikalus šalyje bėgimas naikintuvų kilimo-tūpimo taku „Runway Run 2018“. Lietuvos įstojimo į NATO 14-osioms metinėms pažymėti skirtame bėgime dalyvavo apie 7  tūkst. bėgikų Plačiau
2018-04-23
Balandžio 21 d. atšvęsti skautybės gyvavimo šimtmečio Vilniaus miesto centre susirinko skautai iš visos Lietuvos. Dalyvių laukė koncertas, pramogos ir įvairios veiklos, kuriose dalyvauti buvo kviečiami ne tik skautai, bet ir miestiečiai. Plačiau
2018-04-23
Šią vasarą duris lankytojams atvers daugiau kaip 130 istorinių pilių ir dvarų trijose Baltijos šalyse. Trijų šalių pilių ir dvarų asociacijos susivienijo įgyvendindamos tarptautinį projektą, padėsiantį vizualizuoti šių šalių dvarų tinklo tankumą Plačiau
2018-04-23
Pamažu įpratau (ir laukiau) prieš didžiąsias metų šventes gauti netradicinį laišką. Iš jo ištraukdavau poeto publicisto Stasio Bulzgio naujausią autorinę knygą, kurios prielapyje surašyti šventiniai sveikinimai, linkėjimai. Plačiau
2018-04-22
„Taip jau  gyvenimas norėjo, kad sueitų ir mudviejų keliai...“ –  įteikdamas man dar vieną savo knygą „Brangiausias lobis“, sakė poetas, rašytojas ir žurnalistas Jonas Laurinavičius. Plačiau
2018-04-23
2018 m. vasario 22–25 dienomis  LITEXPO vykusioje tarptautinėje XIX  knygų mugėje  „Skaitau Lietuvą – skaitau pasaulį“ tarp gausybės leidyklų, pristačiusių publikuotus darbus, puikavosi ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) knygos. Plačiau
2018-04-23
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių kultūros padangėje  sklaisčiai žibėjo poeto Prano Vaičaičio (1876-1901) talentas. Kaip pažymėjo a. a. dr. prof. Aldona Vaitiekūnienė, „rašytojo  reikšmę tautos kultūroje lemia ne vien talentas. Daug priklauso ir nuo visuomenės išgalių tą talentą suvokti.“ Plačiau
2018-04-23
Balandžio 24 d. Istorinėje Prezidentūroje vyks Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XXI mokslinė-praktinė konferencija „Nepriklausomybės laikotarpio ženklai Lietuvos muziejuose“.  Plačiau
2018-04-19
Pylimo galerijoje Vilniuje (Pylimo g. 30) atidaryta Filomenos Linčiūtės - Vaitiekūnienės puiki paroda MEDŽIAI IR BOKŠTAI. VILNIAUS SENAMIESTIS – TAPYBA.  Plačiau
04.17. Zino Kazėno-zika kūrybinis ugnikalnis kunkuliuoja
2018-04-17
Žurnalisto, fotografo, menininko Zino Kazėno-zika kūrybinis ugnikalnis pastoviai kunkuliuoja, o su kiekviena surengta paroda jo darbai, tarsi lava, išsilieja į paviršių, stebindami parodų dalyvius savo gausa ir atlikimo technikos įvairove Plačiau
2018-04-16
2018-ieji – Vydūno metai. Kovo mėnesį vienur kitur paminėtos 150-osios šio iškilaus žmogaus gimimo metinės. Rengiant Vydūnui skirtą literatūros parodą „Šviesos ir išminties nešėjas“ ne kartą dingtelėjo mintis Plačiau
2018-04-16
Povilas Lapeikis, knygutės „Dedikacijos“ autorius, perskaitęs rašinio pavadinimą, pasakytų, kad rašantysis visai nemoka skaičiuoti. Gal... Tačiau šį kartą suskaičiuota teisingai: paminėto leidinio autorius septynioliktos knygos rankraštį „Gairių“ leidyklai įteikė baigiantis  Plačiau
2018-04-16
Vilniaus Tarptautinės rašytojų, literatų ir menininkų gildijos „Vingis“ būrelio nariai, svečiai balandžio 9-ąją rinkosi į susitikimą su dailininke, poete Loreta Adomavičiūte-Pladiene. Plačiau
2018-04-16
Ateinat pas mane, pavirtę šmėklom, Ir širdį plėšiate į gabalus, akis užtemdote juodais šešėliais, Plačiau
2018-04-16
Minėdami Romualdo Ozolo trečiąsias mirties metines, kviečiame skaitytojus prisiminti Kovo 11-osios Lietuvos kūrėją ir dalinamės neblėstančio aktualumo jo tekstu Plačiau
2018-04-16
– Ką jie čia daro? – Matai pati, kasa kalną. – Ko jie čia ieško? Plačiau
2018-04-16
Vilniuje, Lietuvos Mokslų akademijos (LMA) Vrublevskių bibliotekoje atidaryta išskirtinė pedagogo, kraštotyrininko Johano Kristofo Brocės (1742–1823) Livonijos piešinių ir aprašymų kolekcija iš Latvijos universiteto akademinės bibliotekos. Ši kolekcija turi išskirtinę reikšmę Latvijos kultūros istorijai. Plačiau
2018-04-16
Žurnalisto ir rašytojo Jono Laurinavičiaus išleista nauja knyga "Bendraplunksniai" ("Naujasis lankas", Kaunas, 2018), grafine išvaizda galėtų būti tarp eilinių, tačiau turiniu, manau, ji yra išskirtinė, net unikali Plačiau
2018-04-09
Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys, habilituotas fizikos daktaras, Vilniaus universiteto profesorius emeritas Jonas Grigas š. m. balandžio 10 d. švenčia garbingą 80 metų jubiliejų. Plačiau
2018-04-09
Tai jau antroji Mariaus Kundroto monografija tautiškumo klausimais. Pirmoji – „Tauta amžių kelyje“, paraštėje „Tautinės pasaulėžiūros gairės. Tautinis judėjimas Lietuvoje“ (V., 2009) praturtino lietuviškosios tautotyros mokslą nauju žvilgsniu Plačiau