VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

2011-07-08
Anglų kalba atsirado tik po to, kai nežemiškas tėvas pamanė, kad aš kažkur noriu įlįsti per jo sūnų. Kas nori prigriebti tokį tėvuką, vėliau mato tik savo kančias. Mano knyga negyva, ji yra jų. Jei jie patys čia nebūna, nieko nerenka, tai galima prognozuoti tokios politinės veiklos baigtį. Visą gyvenimą jie buvo užimti, kur yra oras, kaip pramušti elektros skaitiklį, o paskui užsiimti jūsų širdies veikla. Muzikai apvylė grožį, nunuodijo viską. Visi žavisi žemais dūriais peiliu. Išrišimo jie nebegaus. Trūko viešpaties kantrybė. Grožis nupertas kaip Vakarų, širdies spazmų nėra. Blogai būti blusa. Kokia krūva Dievo kurpių. Plačiau
2011-07-01
Seimo nutarimu ateinantieji - 2012-ieji metai - muziejų ir Maironio metai. Kitais metais sukanka 150 metų nuo tautos dvasios žadintojo Maironio gimimo ir 80 metų nuo poeto mirties. Kaip pasirengti Maironio jubiliejinėms metinėms, ketvirtadienį tartasi Kauno senamiestyje esančiame Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Pasitarime dalyvavo miesto savivaldybės, Kunigų seminarijos atstovai, muziejų, Maironio gimnazijos vadovai, menininkai. Plačiau
2011-06-10
Muzikų darbas - kopijuoti rankraščius, klausytis paskaitų Prancūzijos kolegijoje meninės kūrybos katedrose. Pasijų smurtas, foteliai, pirmųjų pasirodymų žiūrovai, prožektoriai, vietos, kuriuose įsitaisoma kiekvieną vakarą. Matyti, vienam - didelis malonumas. Ramus pianinu atliekamas gabalas (morceau de piano tranquille it iš Henri Bataille meilės kūdikio). Plačiau
2011-05-10
Žmonės skiriasi vieni nuo kitų gyvenimu, o mirtimi yra vienodi. Nelabai svarbu, ar menininkas, piešdamas paveikslą ar kurdamas skulptūrą, ar asmenys, patarnaujantys mišiose, ar padedantys mirštantiems žmonėms nuoširdžiai įsitraukia į šį abipusiai svarbų procesą. Jau pats dalyvavimas, buvimas šalia mirštančiojo yra svarbus. Labai gražu, kai per Kūčių stalą lietuvių šeima prisimena mirusius, užtaria ir pagalvoja apie juos. Plačiau
2011-03-29
Nedaugelis šiandien, matyt, prisimena tuos vėlyvojo pokario metus, kai dažname didesniame kaime šalia bibliotekos atsirado klubai-skaityklos. Jų veikla buvo itin ideologizuota; tai buvo lyg tuometinės komunistų partijos garsiakalbis. Į šią nuošalią kaimo kultūros įstaigėlę plūdo instruktoriai paskaitininkai iš rajono centro, kategoriškai versdami kaimiečius domėtis stalininio socializmo „laimėjimais“. Plačiau
2011-03-18
Kiekvienos epochos atspindys yra menas. Koks jis šiandien? Ką paliksime ateities kartoms? Ar sugebėsime išsaugoti nacionalines tradicijas, tautos vertybes? Atėję į Europą, ar neištirpsime, pamiršę, ką mūsų protėviai kūrė ir paliko mums? Puldami į Vakarų kultūrą neužmirškime, kad esame nedidelė šalis ir nedarykime klaidų politikoje, ekonomikoje ir kultūroje, atsinešdami iš ten vien blogybes. Tai ką gali sau leisti didžiulės Vakarų šalys ar už Atlanto, turėdamos 60-80 mln. gyventojų, mes to leisti sau negalime. Plačiau