VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

10.26. „Vingis-10“: kurti, bendrauti, dalintis

Birutė Silevičienė

LKRS ir valdybos narė

Tradiciniame Vilniaus tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos renginyje gausiai susirinkusiems į Adomo Mickevičiaus biblioteką nariams ir svečiams buvo pristatytas „Vingio“ kasmetinis, jau 10-asis,  literatūros ir meno almanachas. Susirinko kūrybingi žmonės, dainų ir poezijos mylėtojai.

Pristatydama renginį publikai, almanacho sudarytoja, „Vingio“ gildijos pirmininkė Onutė Kulbokienė pasidžiaugė nauja knyga, pristatė labiausiai prisidėjusius prie jos išleidimo kūrėjus: leidinio redaktorių Joną Laurinavičių, Liudmilą Intejevą, Vladislavą Kursevičienę.

Knygoje pateikiama 36 autorių kūryba, tad vakaro metu nuskambėjo nevienas eilėraštis iš šio almanacho.

„Džiugu, jog autoriai savo prozą, eilėraščius spausdina ne tik šiame almanache, bet leidžia ir savos kūrybos romanus, eilėraščių knygas: Jonas Laurinavičius, Galina Ivanova, Danutė Ruseckaja, Loreta Pladienė, Onutė Kulbokienė, Vanda Mikoliūnienė, Leopoldas Stanevičius, Vyt. Viskantas. Beje, daugelis išleidę ne po vieną knygą: Leopoldas Stanevičius, Jonas Laurinavičius, Vyt. Viskantas, Onutė Kulbokienė, Juozas Elekšis. Birutės Silevičienės kūrybinis turtas -  jau 24 knygos, iš jų trys – eilėraščių vertimai“, - kalbėjo  O. Kulbokienė.

Renginio akimirkos. Aušros Žigutytės nuotraukos

Šiame almanache rasite 23 kūrėjų kūrybą lietuvių, rusų kalba ir dviejų kūrėjų - lenkų kalba. Džiugina tai, kad Vlada Kursevičienė  ir Anna Jaremčuk rašo lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Vlada Kursevičienė dar verčia rašytojų kūrybą į rusų, lenkų, lietuvių kalbas. Renginyje dalyvavo ir  Viršuliškių „Vilniaus aidų“ kolektyvas, atlikęs dainas apie Lietuvą.

Kiekvienam skaitovui įteiktos gėlės. Anna Jaremčuk aktyvi, ilgametė „Vingio“ aktyvistė, talentinga, geros širdies, nuoširdi moteris. Savo eiles skaitė ir „Meno sodo“ prezidentė Danutė Ruseckaja.

Susirinko aktyviausi ir tikri poezijos mylėtojai. Gražiai nuskambėjo ir Onutės Kulbokienės kūryba, sulaukusi ilgų plojimų ir  gėlių. Onutės eilės išraiškingos, veržlios ir mielos, kaip ir energingoji eilių autorė.

Vilniaus Mokytojų namų ansamblis „Juodoji rožė“ pagyvino renginį savo dainomis ir romansais.

Daugiau nei dvi valandas vykęs renginys niekam neprailgo.

Poetė, bardė Birutė Gaučienė skaitė savo kūrybos eiles. O. Kulbokienė dėkojo jai už puikią kūrybą, bendravimą, dainas ir gitaros skambesį.

Spalio 17 d. poezija skambėjo ne tik bibliotekoje. Poezija sklido ir Vilniaus gatvėmis. Juk ruduo – tarsi poezija. Padėkota autoriams, redaktoriams ir visiems, prisidėjusiems prie „Vingis-10“ išleidimo:

Loretai Pladienei – už almanacho maketavimą ir nuotraukų redagavimą

Aušrai Žigutytei, Birutei Gaučienei, Galinai Ivanovai už vidinio viršelio nuotraukas

Renginyje svečiavosi smuikininkas Jokūbas Račiūnas, atlikęs keletą kūrinių.

Garbusis Juozas Šalkauskas atvyko paskaityti savo kūrybos eilių. Tai buvo maloni staigmena ir džiaugsmas sielai.

Renginį papuošė ir Antano Kiverio atliekamos dainos, pritariant pianino virtuozei, mūsų renginių entuziastei Lijai Neugasimovai.

Nuoširdus ačiū visiems svečiams, „Vingis-10“ gildijos nariams už dovanotą bendravimo džiaugsmą.

Būkite laimingi, būkite sveiki ir kūrybingi!

Atgal