VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

01.09. Apie prof. A. Dumčiaus knygą "Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla“

dr. Raimundas Kaminskas

2020 m. sausio 5 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Arimanto Dumčiaus knygos "Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla " pristatymas bei profesoriaus 80-mečio paminėjimas. Šventiniame renginyje dalyvavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ,Kun. Robertas Grigas,  Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, LR Seimo narė Irena Haase, LR Seimo narys, istorikas dr. Arvydas Anušauskas,  Kupiškio rajono savivaldybės meras  Dainius Bardauskas, Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas, gydytojas prof. Ramūnas Navickas, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narys Vidmantas Valiušaitis, prof. Arimanto Dumčiaus giminės, artimi šeimos nariai, bendradarbiai, draugai, įvairūs visuomenininkai ir kiti svečiai.

2019 m. A. Dumčiaus knygą "Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla ", kurią sudaro IX skyriai su 383 puslapiais, išleido V. Staniulio knygynas. Leidinys gausiai yra iliustruotas  įvairiomis nuotraukomis, žemėlapiais, dokumentais ir kitais socialiniais artefaktais.

Šioje knygoje  aprašomos Dumčių giminės ištakos nuo geografinio/teritorinio prūsų-sūduvių arealo.  Veikale pristatomas  Dumčių gyvenviečių, neretai vadinamų „dumčynėmis“, Šakių, Vilkaviškio ir Marijampolės raj. žemėlapis, Dumčių giminės genealogijos schema.

Pastebėtina, kad Iš Dumčių giminės išaugo nemažai Lietuvos šviesuolių – dažniausiai mokytojų, kunigų, karininkų, ūkininkų ir visuomenės veikėjų, kurie, nors ir nukentėję nuo įvairių okupacijų, visais laikotarpiais prisidėjo prie lietuvių tautos, valstybės, kalbos, raštijos ir krikščioniškos dvasios gyvybingumo stiprinimo.

Knygos autorius yra Stasio ir Konstancijos (Mažuolytės) Dumčių sūnus  prof. habil. dr.  Arimantas Dumčius – tremtinys, šaulys, sąjūdietis, nusipelnęs Lietuvos gydytojas, vienas širdies chirurgijos kūrėjų Kaune, visuomenės ir politikos veikėjas.

 

 

Atgal