VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kino repertuaras

04 21 - 04.28. Kinai

VILNIUS

MULTIKINO -  Prarastasis miestas Z(nuotykių dra­ma, JAV, N-13) - 21-27 d. 12.45, 15.45, 18.45, 21.45 val. Atvirame kosmose(biografinė dra­ma, Rusija, N-13) - 21-27 d. 14.15, 19, 21.30 val. Naktis su uošviu(komedija, JAV) - 21-27 d. 19.30, 22 val. Greiti ir įsiutę 8(trileris, JAV, N-13) - 21-27 d. 11.15, 12.30, 15.30, 17.15, 18.45, 20.15, 21.45 val. Ponas kūdikis(animacinis, JAV, lietuviš­kai) 3D - 21-25, 27 d. 10.30, 14.15 val.; 26 d. 14.15 val.; 2D - 21, 23-25, 27 d. 10, 11.30, 12.45, 13.45, 15, 16.15, 17.15, 18.30 val.; 22 d. 10, 12.45, 13.45, 15, 16.15, 17.15, 18.30 val.; 26 d. 10, 11.30, 13.45, 15, 16.15, 17.15, 18.30 val. Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona (biografinė drama, JAV) - 21-27 d. 19.15, 21 val. Dvasia šarvuose(fantastinis, JAV, N-16) - 21, 23, 25, 27 d. 16.30, 21.50 val.; 22, 24, 26 d. 16.30 val. Pradink(siaubo, JAV, N-16) - 22, 24,  26 d. 21.50 val. Smurfai: pamirštas kaimelis(anima­cinis, JAV, lietuviškai, 2D) - 21-27 d. 10.45, 12.15, 14.30, 16.45 val. Gražuolė ir pabaisa(fantastinis muziklas, JAV, 2D, N-7) - 21-27 d. 11.30 val. Šuns tikslas(drama, JAV, lietuviškai) - 21-27 d. 10.15 val. Seansai mažiukams Ponas kūdikis(animacinis, JAV, 2D) - 22 d. 11 val. Mamoms su mažyliais Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona (biografinė drama, JAV) - 26 d. 12 val.

PASAKA  -  (Ne) Tikros prancūziškos vestuvės(ko­medija, Prancūzija, N-7) -21 d. 21.15 val.; 22 d. 13.30 val.; 24 d. 18.30 val. Aidos paslaptys(dokumentinis, Izraelis) (Nemokamas seansas) - 23 d. 15 val. Asfaltas(komedija, Prancūzija) - 22 d. 21.15 val.; 25 d. 21.30 val. Belgų karalius(komiška drama, Belgi­ja, Olandija, Bulgarija) - 22 d. 15.30 val.; 24 d. 21.15 val. Emilija iš Laisvės alėjos(drama, Lietuva, N-13)-21 d. 16.45 val.; 22 d. 15 val.; 23 d. 17.30 val.; 25 d. 17 val.; 27 d. 16 val. Francas(drama, Prancūzija, Vokieti­ja)-23 d. 18 val.; 26 d. 17.30 val. Irano reivas(dokumentinis, Šveicarija, N-16) - 22 d. 19.30 val.; 26 d. 21.45 val. JI(drama, Prancūzija, Vokietija, Belgija, N-18) - 25 d. 21 val.; 27 d. 18.30 val. Ką pašnibždėjo pelėda(Kinozauro kinas) + Teatro festivalio „Labas" dirb­tuvėlės vaikams - 25 d. 16.30 val. Kino kursai „Kino skonis: kameros ju­desys"-18d. 19.30 val. Kino kursai „Kino skonis: kinematogra­fija"-25 d. 19.30 val. Kita vilties pusė(komiška drama, Suo­mija, Vokietija, N-13) - 21 d. 19.15 val.; 22 d. 17.30 val.; 26 d. 19.45 val.; 27 d. 15.30 val. (Beibikinas) Kriaušių pyragėliai su levandomis(ko­miška drama, Prancūzija, N-13) - 23 d. 13.45 val.; 25 d. 17.30 val.; 27 d. 17.30 val. Mergina su principais. Kerė Pilbė(ro­mantiška komedija, JAV, N-13) - 26 d. 17 val. Moliūgėlio gyvenimas(drama, Švei­carija, Prancūzija) (Kinozauro kinas) - 22 d. 15.15 val. Nekaltosios(drama, Lenkija, Prancūzi­ja)-21 d. 17 val.; 23 d. 15.45 val. Nocturama(drama, Belgija, Vokietija, Prancūzija, N-16) - 21 d. 19 val.; 22 d. 17 val.; 23 d. 19.45 val.; 24 d. 20.15 val.; 25 d. 18.30 val.; 26 d. 19 val.; 27 d. 21 val. Patersonas(komiška drama, JAV, Prancūzija, Vokietija, N-13) - 23 d. 20.15 val.; 24 d. 20.30 val. Ponas kūdikis(animacinis, JAV) (Kino­zauro kinas) - 22 d. 13 val.; 23 d. 13 val. Raudonas vėžlys(animacinis, Japoni­ja) (Kinozauro kinas) - 23 d. 15.30 val. Šokėja(Prancūzija) - 22 d. 16.45 val.; 24 d. 18 val.; 26 d. 21.30 val. Tai tik pasaulio pabaiga(Kanada, Prancūzija, N-13) - 22 d. 21.30 val.; 25 d. 17.15 val. Tobuli melagiai(komedija, Italija, N-13) - 21 d. 19.45, 21.45 val.; 22 d. 13.15, 17.15, 21.45 val.; 23 d. 13.30,  14.30 val.; 24 d. 20.45 val.; 25 d. 19.15 val.; 26 d. 19.15 val.; 27 d. 19.30 val. Traukinių žymėjimas 2(kriminalinė dra­ma, D. Britanija, N-16) - 21 d. 21.30 val.; 26 d. 21.15 val.; 27 d. 21.30 val. Žaklina(biografinė drama, JAV) - 26 d. 17.30 val. Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmo­na(biografinė drama, JAV) - 21 d. 17.15 val.; 22 d. 19.15 val.; 23 d. 17.15 val.; 24 d. 18.15 val.; 26 d. 21.15 val.; 27 d. 15 val. (Senjorų arbatėlė)

SKALVIJA -  Liūtas(drama, Australija, JAV, D. Bri­tanija, N-13) - 21 d. 16.40, val.; 22 d. 13.40 val.; 26 d. 16 val. Šlovė(komiška drama, Bulgarija, Graikija, N-13) - 21 d. 18.40 val.; 23 d. 16.10 val. Nocturama(drama, Prancūzija, Vokie­tija, Belgija, N-13) 21 d. 20.40 val.; 22 d. 18.15 val.; 25 d. 21 val.; 26 d. 18.l0val.; 27 d. 16.20 val. Prarastasis miestas Z(biografinė drama, JAV) - 22 d. 20.40 val.; 24 d. 19.20 val.; 26 d. 20.40 val. Žaklina(drama, Čilė, Prancūzija, JAV, Honkongas, N-13) - 23 d. 14.25 val.; 24 d. 15.30 val. Tai tik pasaulio pabaiga(drama, Kanada, Prancūzija, N-13) - 23 d. 21.10 val.; 27 d. 21.15 val. Ciklas Ji ir kitos Isabelle's" Ji(drama, Prancūzija, Vokietija, Belgija, N-18) - 22 d. 15.50 val.; 27 d. 18.50 val. Ateitis(drama, Prancūzija, N-13) – 26 d. 17.20 val. Asfaltas(komiška drama, Prancūzija, N-13)-25 d. 16.30 val. Lenkų kino klubas. Ciklas „2017: Jauni ir gabūs. 9-ojo dešimtmečio režisierių karta lenkų kine" Kemperis(komiška drama, Lenkija, N-13) – 26 d. 18.30 val. (įėjimas nemokamas). Ciklas „Karlsono kinas" Moliūgėlio gyvenimas(drama, Švei­carija, Prancūzija) - 22 d. 12.20 val. Gražuolė ir pabaisa(fantastinis miu­ziklas, JAV) - 23 d. 12 val. Kino klasikos vakaras Bulvarinis skaitalas(kriminalinė dra­ma, JAV, N-16) - 23 d. 18.10 val.

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS KLAIPĖDOJE-  Atvirame kosmose(biografinė drama, Rusija, N-13) - 21-27 d. 11.20, 14.30, 18, 21 val. Prarastasis miestas(nuotykių drama, JAV, N-13)-21-27 d. 17.10, 20.15 val. Greiti ir įsiutę 8(trileris, JAV, N-13) - 21-27 d. 10.20, 13.20, 15.10, 18.10, 18.50, 20, 21.15, 21.50 val. Ponas kūdikis(animacinis, JAV, liet.) 2D - 21-27 d. 10.10, 12.30, 16.30, 17.40 val.; 3D-21-27 d. 11, 13.20, 15.40 val. Smurfai: pamirštas kaimelis(anima­cinis, JAV, lietuviškai) - 21, 24, 25, 26 d. 12.40, 14.50, 17 val.; 22, 23, 27 d. 10.30, 12.40, 14.50, 17 val. Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona (biografinė drama, JAV, N-13) - 21- 27 d. 21.40 val. Dvasia šarvuose(fantastinis, JAV, N-16)-21-27 d. 19.10 val. Gražuolė ir pabaisa(fantastinis miu­ziklas, JAV, N-7) -21-27 d. 14.10 val. Emilija iš Laisvės alėjos(drama, Lietu­va, N-13) - 21-27 d. 11.30 val.

ATLANTIS CINEMAS - Smurfai: pamirštas kaimelis(anima­cinis, JAV, lietuviškai) 3D - 21-27 d. 12 val.; 2D - 21 -27 d. 10, 13.20 val. Ponas kūdikis(animacinis, JAV, lietu­viškai) 3D- 21-27 d. 10.10, 13.40 val.; 2D-21-27d. 11.40, 15 val. Greiti ir įsiutę 8(trileris, JAV, N-13) - 21-27 d. 15.30, 18, 20.30 val. Naktis su uošviu(komedija, JAV) - 21-27 d. 16.40 val. Nocturama(drama, Belgija, Vokietija, Prancūzija, N-16) - 21 -27 d. 18.20 val. Prarastasis miestas Z(nuotykių drama, JAV, N-13)-21-27 d. 20.40 val. Šeimos seansai Smurfai: pamirštas kaimelis(anima­cinis, JAV, 3D) - 23 d. 12 val. Ponas kūdikis(animacinis, JAV, 3D) - 23 d. 13.40 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS- Atvirame kosmose(biografinė drama, Rusija, N-13)-21-27 d. 17.15 val. Prarastasis miestas(nuotykių drama, JAV, N-13)-21-27 d. 20.15 val. Greiti ir įsiutę 8(trileris, JAV, N-13) - 21, 24-26 d. 13.20, 14.50, 17.45, 18.35, 20.40, 21.30 val.; 22, 23, 27 d. 10.20, 13.20, 14.50, 17.45, 18.35, 20.40, 21.30 val. Ponas kūdikis(animacinis, JAV, lietu­viškai) 2D - 21, 24, 25, 26 d. 12.30 val.; 22, 23, 27 d. 10.10, 12.30 val.; 3D - 21- 27 d. 16.15 val. Smurfai: pamirštas kaimelis(anima­cinis, JAV, lietuviškai) - 21, 24-26 d. 12.45, 15.05 val.; 22, 23, 27 d. 10.30, 12.45, 15.05 val.

MARIJAMPOLĖ

SPINDULYS. Didžioji salė - Smurfai:pamirštas kaimelis(animacinis, JAV, lietuviškai, 2D) - 23 d. 11 val. Ponas kūdikis(animacinis, JAV, lietu­viškai) 3D - 21, 22 d. 17.30 val.; 23 d. 15 val.; 24-27 d. 15.30 val.; 2D - 21 d. 15 val.; 23 d. 13 val. Prarastasis miestas Z(nuotykių drama, JAV, N-13) - 21, 22 d. 20 val.; 23-27 d. 17.30 val. Greiti ir įsiutę 8(trileris, JAV, N-13) - 21, 22 d. 22.30 val.; 23-27 d. 20 val.

Mažoji salė - Ričis Didysis(animacinis, Vokietija, lie­tuviškai) - 21, 24-27 d. 15.15 val.; 22, 23 d. 13.15, 15.15 val. Nocturama(drama, Belgija, Vokietija, Prancūzija, N-16) - 21 -27 d. 17.15 val. Naktis su uošviu(komedija, JAV) - 21, 22 d. 1930, 21.15 val.; 23-27 d. 19.30val.

ALYTUS

DAINAVA - Ponas kūdikis(animacinis, JAV, lietu­viškai)-21-27 d. 12.30, 15.30 val. Greiti ir įsiutę 8(trileris, JAV, N-13) - 21-27 d. 17.30 val. Prarastasis miestas Z(nuotykių dra­ma, JAV, N-13) - 21-27 d. 20.15 val. 

Atgal