VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

05 08. Vaikų ir jaunimo susitikimas su prof. Vytautu Landsbergiu

Zigmas Tamakauskas

Kauno jaunųjų turistų centre įvyko  vaikų ir jaunimo susitikimas su  Kovo 11-osios  Akto signataru,  Atkuriamojo seimo Pirmininku  profesoriumi Vytautu Landsbergiu.

Profesoriaus Vytauto Landsbergio sutikimas

Profesorių iškilmingai sutiko skautai su ištiestų tautinių juostų stogu, o salėje, visiems  atsistojus,  pasveikino  jį savo skautišku šūkiu: „Budėk. Vis budžiu“.  Centro jaunieji muzikantai atliko trumpą meninę programėlę.

Susitikimą vedė Centro direktorius Laimutis Jankauskas ir
kraštotyros būrelio vedėja Dalina Galskienė

Vytautas Landsbergis labai nuoširdžiai  bendravo su susirinkusiais  jaunaisiais skautais, kraštotyrininkais, jaunaisiais istorikais, etnokultūros entuziastais, būsimais gamtininkais. Svečias dalijosi savo jaunystės laikų prisiminimais, ragino būti aktyviais Lietuvos piliečiais, nešvaistyti tuščiai laiko beprasmei veiklai, skatino nuolat domėtis savo krašto istorija, jos dvasine bei materialine kultūra.

Kalba prof. Vytautas Landsbergis

Susitikime dalyvavo jo rengėjai – Jaunųjų turistų centro direktorius Laimutis Jankauskas, jo pavaduotoja Laimutė Nakutienė, kraštotyros būrelio vedėja Dalina Galskienė, skautų vadovai Tomas Jurkuvėnas ir Daiva Geištoraitė , Lietuvos sąjūdžio Kauno skyriaus Tarybos narė Julija Iskevičienė,  Jaunimo komiteto pirmininkas Mindaugas Iskevičius, sąjūdietė Aldona Grigaitienė, miesto savivaldybės  Švietimo tarybos narys ir LS Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas Zigmas Tamakauskas.

Profesorius su būriu susitikimo dalyvių

Po oficialios susitikimo dalies, profesorius dar ilgai bendravo  su jaunaisiais susitikimo dalyviais, jiems padovanojo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinės Domilės Kirstukaitės – Atviruko ir plakato VII konkurso , skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, laureatės nupieštus atvirukus.

Susitikimas vyko vykdant  kraštotyrinės ekspedicijos „Laisvės kelias“ projektinę dalį. Tai buvo lyg atvira, ilgam įsimintina ir  prasminga patriotinio ugdymo pamoka.

Profesorius su susitikimo rengėjais Dalina Galskiene, Zigmu Tamakausku, Aldona Grigaitiene, Julija Iskevičiene ir Laimučiu Jankausku. Nuotraukų autoriai - Aldona Grigaitienė ir Tomas Jurkuvėnas

Atgal