VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

10.18.Šveicarijos piliečių Linderių giminė Lietuvoje

Parengė istorikas, publicistas Juozas Brazauskas

 

Visoje Lietuvoje buvo paplitę garsūs Šveicarijos sūrininkai. Didžioji jų dalis gyveno Klaipėdos krašte. 1925 m. iš 24 Šveicarijos piliečių, gyvenusių Klaipėdos krašte, 20 turėjo sūrines, pienines, nuomavosi pienines, buvo sūrininkais, turėjo melžėjo ar vyresniojo melžėjo kvalifikaciją. Didžiulė sūrininkų giminė buvo atvykusi iš Reichenbacho, Berno kantone. Viena garsiausia buvo Linderių šeima.

Jakobas Linderis (1859–1935) turėjo penkis brolius. Su gausia šveicarų sūrininkų grupe išvyko dirbti į Rusiją. 1919 m. kovo mėn. Rusijos šveicarų traukiniu sugrįžo į tėvynę. Parsivežė Smolenske gimusį Nikolausą ir jo brolius Alexanderį ir Woldemarą. Broliai ilgai neužsibuvo Šveicarijoje.

Jie Lietuvoje įsikūrė trečiojo dešimtmečio pradžioje. Manoma, kad visi trys broliai turėjo bendrą verslą. Nikolausas pirma dirbo Kauno „Pieno centre“, vėliau nuo 1934 m.  Varputėnų dvare su pienine, kurioje buvo gaminami sūriai ir pienas. Ten gimė duktė Kristina Linder. Jos tėvai išmoko lietuviškai, bet kalbėjo su ryškiu akcentu. Tėvas dar kalbėjo rusiškai, motina lenkiškai. Per karą pieninė ir dvaras iš dalies buvo sugriauti. Čia rado prieglobstį įvairių tautybių žmonės.

Varputėnų dvaras. Autorius  Lukas Handchin (Šveicarija)

Buvusios A. Linderio pieninės prie Veliuonos pastato. Nuotr.Gedimino Klangausko 

Varputėnų grafų palikuonis Antanas Griškevičius, gyvenantis JAV, Santa Monikoje, dvare planavo atkurti Linderių sūrių gamybą. Jis norėjo restauruoti senąją pieninę bei sūrių fermentacijai skirtus rūsius. Bet dvaro palikuonis  mirė 2017 m. ir viltys atkurti sūrių gamybą žlugo…

 Aleksanderis  Linderis mirė 1928 m., palaidotas Veliuonos miestelio kapinėse. Woldemaras su šeima verslą kūrė Panemunėje, prie Raudonės, turėjo nuosavas sūrines. Aukštos kokybės sūriais aprūpino Kauną ir net eksportavo.

Iš Lietuvos W. Linderio šeima išvyko 1944 m. Po penkerių metų, praleistų Lenkijoje, sugrįžo į Šveicariją ir čia liko iki mirties. Ona Mintautiškaitė – Linder buvo aktyvi Šveicarijos lietuvių bendruomenės narė. Mirė Ona Linder 1988 m. rugpjūčio 17 d.  artėjant 80-mečio sukakčiai. Kun. Jonas Juraitis  atlaikė gedulingas šv. Mišias. Ona Mintautiškytė kilusi iš lietuvių šeimos. Tėvas Juozapas Mintautiškis užėmė atsakingas pareigas Latvijos geležinkelio tarnyboje. Onos Linderienės abu tėvai buvo lietuviai. Pirmasis pasaulinis karas šeimą nubloškė į Rusiją. Po karo šeima sugrįžo į Lietuvą. Ona ištekėjo už šveicaro Woldemaro Linderio.

Šveicarijoje gyvena O ir W. Linderių  dukros. Marina Linder 1970 m. ištekėjo už turtingo šveicaro, dr. Guido Condrau (g. 1929 m.). Jam buvo patikėtos Bankų ir finansinių problemų eksperto mandatas 5 metams (1991-1996) vadovauti Šveicarijos bankų ir finansų sistemos pagalbos Lietuvai ir Latvijai programoje. Jo sukurtos programos pagrindu ir asmeniniu rūpesčiu pavyko gauti milijonines šveicarų bankų paskolas Lietuvos ir Latvijos ūkiui atstatyti.

1993 m. jo žmona M. Linder-Condrau priėmė Lietuvos vyriausybės pasiūlymą eiti Lietuvos Garbės konsulo pareigas Ciuriche. Jos motina

Ona Linder troško skirti visas jėgas Lietuvai.  Per įvairias Šveicarijos rėmėjų organizacijas Garbės konsulė išrūpino stipendijas jauniems talentingiems lietuviams muzikams studijuoti Šveicarijos muzikos akademijoje, rengtis konkursams.

Surinkta daugybė labdaros aukų Lietuvos kunigų seminarijoms, neturtingiems pensininkams, ligoninėms, padėjo įkurti Imunologijos institutą Vilniuje, pirmąjį Montessori vaikų darželį Kaune. Kelerius metus aktyviai padėjo užmegzti ir plėtoti verslo ryšius su įvairiomis Lietuvos ir Šveicarijos verslo organizacijomis.

Marinos Linder -Condrau sesuo Alina - Natalija Linder-Oberhansli, gimusi 1934 m. Kaune. Vidurinį ir biologijos laborantės specialybę įgijo Berne ir sukaupė didelę medicinos patirtį Amerikoje (Roche koncerne, Wisconsino (Madisono) universitete) ir ją pritaikė Šveicarijoje. Iki pensijos dirbo Bazelio universiteto tyrinėjimų centre.

Brolis Nikolausas Linderis su šeima liko Lietuvoje.Toks buvo jų pasirinkimas. Šeimos kapas yra Šiauliuose, K. Donelaičio g. kapinėse. Nikolausas mirė 1965 m., jo žmona Marija 1973 m. Jų dukra Kristina  Linder, gimusi 1934 m. Varputėnų dvare, Šiaulių rajone, gyvena Šiauliuose. Baigė fizikos studijas, dirbo mokytoja, vėliau Šiaulių precizinių staklių gamykloje, laboratorijos vedėja. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, susigrąžino Šveicarijos pilietybę.

 

Atgal