VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

03.10. Lietuvos paminėjimo Kvedlinburgo metraštyje 1010-osios metinės pagerbtos konferencijoje

Kaune įvyko pirmasis oficialus renginys, skirtas Kovo 9-ajai - Lietuvos vardo dienai ir Lietuvos paminėjimo Kvedlinburgo metraštyje 1010-osioms metinėms. Šiai sukakčiai skirtą konferenciją šeštadienį Kauno įgulos karininkų ramovėje surengė Kauno įgulos karininkų ramovė ir Lietuvos moterų lyga (pirmininkė prof. Ona Voverienė).

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į akademinės bendruomenės Kovo 9-osios iniciatyvinės grupės 2018 m. rugsėjo 27 d. kreipimąsi, šių metų pradžioje Atmintinų dienų sąraše Kovo 9-ąją - Lietuvos paminėjimo Kvedlinburgo metraštyje dieną - įtvirtino kaip Lietuvos vardo dieną, todėl oficialiai šiemet ji minima pirmą kartą.Konferencijoje nagrinėta prielaida, kad Lietuvos paminėjimas Kvedlinburgo metraštyje gali būti laikomas žinomu seniausiu faktiniu Lietuvos valstybės pripažinimu, pasisakyta apie Netimero kariuomenę, Netimero ir Zabedeno genus lietuviškoje tautiškumo istorijoje, Jotvingių piliakalnių ypatumus, apie atmintinos Kovo 9-osios dienos pavadinimo prasmingumą ir jos minėjimo ištakas bei Lietuvos paminėjimo senajame metraštyje loginę semantiką.

Nagrinėjant Kvedlinburgo metraščio tekstą, atkreiptas dėmesys, kad metraštyje minimos tarpusavyje besiribojančios vienodo statuso valstybės Rusia (Rusciae) ir Lietuva (Lituae), bet ne jų vardai, nes valstybės gali ribotis tik su kitomis valstybėmis arba su jūromis ar vandenynu. Todėl neabejotinai klaidingu tampa manymas, kad metraštyje paminėta ne Lietuva (šalis, valstybė), o tik jos vardas. Įrodyta, kad šiuo klaidingu teiginiu pagrįstas atmintinos dienos - Lietuvos vardo diena - pavadinimas taip pat yra klaidingas. Be to, pasak konferencijos pranešėjų, neįmanoma minėti šios dienos metinių, kadangi jokia vardo diena neskaičiuojama metais ir neminimos vardadienių metinės.

Konferencijoje, pasak pranešimo, išreikštas susirūpinimas, kad Atmintinų dienų įstatyme įtvirtintas pavadinimas „Lietuvos vardo diena“ yra iš esmės klaidingas. Jis neatitinka kitų atmintinų dienų pavadinimų suteikimo praktikai, nes nėra nei vienos kitos atmintinos dienos, kurios pavadinime būtų vartojami žodžiai „vardo diena“. Pabrėžta, kad lietuvių kalboje žodžiai „vardo diena“ gali būti vartojami tik su žmonių vardais ir niekada nėra vartojami su daiktų pavadinimais (vardais).

Buvo priimta rezoliucija siūlyti keisti Atmintinų dienų įstatymą ir atmintiną Kovo 9-ąją dieną vadinti Lietuvos diena.

Nagrinėjant Lietuvos valstybingumo ištakų problematiką, istoriko atsakomybę, vertinant Lietuvos praeitį, konferencijos dalyviai pastebėjo, kad pastarųjų metų Lietuvos istorikų darbai, dažnai paremti ideologizuotais užsienio autorių vertinimais, yra viena iš priežasčių daryti Lietuvos istoriją niekinančias ar net klastojančias išvadas. Konferencijoje priimta rezoliucija, kad siekiant įveikti tokius neigiamus polinkius, artimiausiu metu būtina sukurti valstybinės, pozityvios ir objektyvios Lietuvos istorijos koncepcijos gaires, pasitelkiant jau esamas visuomenines iniciatyvas ir projektus.

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Kauno vyskupijos emeritas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, o Kauno miesto savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio vardu konferencijos dalyvius pasveikino mero pavaduotoja dr. Jūratė Elena Norvaišienė.

 

Atgal