VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

05.19. Į Laikmečio vartus pasibelsta!
2018-05-19
Nors Vasario 16-osios akto signataras Petras Klimas „planuojamo“ paminklo Kalvarijoje vis dar tebelaukia, bet visai Lietuvai pažįstamo „Anykščių šilelio“ kūrėjo poeto Antano Baranausko ranka į Laikmečio vartus šiandien pasibeldė! Gyvenančio tarp Vilniaus, Marijampolės ir Berlyno ligi šiol aktyvaus (g. 1926 m.) žurnalisto,nepaprasto likimo ir turtingo gyvenimo žmogaus Plačiau
2018-05-15
Atkurtos Lietuvos 100-osioms metinėms skirti renginiai vyksta ne tik dideliuose miestuose, bet ir mažuose miesteliuose bei kaimuose. Plačiau
2018-05-15
Nepriklausomos Lietuvos tapsmas sukėlė skersvėjus tarp atominio komplekso statytojų ir dirbančiųjų atominėje elektrinėje. Atsirado  drąsių  žmonių Plačiau
2018-05-14
Žiauri statistika Nepriklausomybės 100–mečio metais prisimename mūsų kovos už laisvę simbolius – Vytį, Vyčio kryžių, Gediminaičių stulpus, trispalvę vėliavą, jų atsiradimo istoriją ir tuos, kurie sovietmečiu nukentėjo dėl  jų prisiminimo. Plačiau
2018-05-13
Pasak knygos „Mintys apie Lietuvos istoriją“ autorių, nei oficialūs dokumentai, nei metraštininkai dar nėra pakankamai išaiškinę didžią ir garbingą mūsų tautos praeitį, o svetimšaliai, rašydami mūsų istoriją, ne visuomet buvo teisingi. Plačiau
2018-05-11
Lietuvoje ilgą laiką niekas nesidomėjo, kaip atrodė mūsų senelių ar prosenelių namai. Atgavus nepriklausomybę, norėdami kompensuoti sovietmečio draudimus Plačiau
2018-05-11
Prieš 27 metus (1990 , rugsėjį) žurnalas „Politika“ (vyr. redaktorius A. Semaška) išspausdino mano apybraižą. Nunešiau paskaityti į Vyriausybę Romualdui Ozolui, dirbusiam premjero pavaduotoju (o premjere dirbo Kazimiera Prunskienė). Paskaitė ir pasakė: „Neblogai, yra kai kas ironiškai pastebėta...“ Plačiau
2018-05-10
Daugiau laiko „Pasaulio tautų teisuolių“ serijai buvo skirta filmo premjeros dieną, 2018 m. kovo 6-ąją, „Labo ryto“ laidoje: http://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/37/205342/antradienio-vakara-premjera-dokumentikos-ciklas-pasaulio-teisuoliai#wowzaplaystart=1711000&wowzaplayduration=335000 Plačiau
2018-05-10
Prieš gerą dešimtmetį buvau pradėjusi skelbti, kaip Lietuva šmeižiama panaudojant su Lietuva nesusijusias nuotraukas ar net klastotes. Paskui numojau ranka, nes tas šmeižimas (netyčia ar tyčia) vyksta nuolat,  permanentiškai.  Plačiau
2018-04-27
Lietuvos knygnešių draugijos išleistoje knygoje „Šimtas knygnešių“ jos sudarytojai B. Kaluškevičius ir O. Žemaitytė – Narkevičienė rašo: „Kuo buvo vyskupas M. Valančius žemaičiams, tuo suvalkiečiams - Petras Kriaučiūnas“ Plačiau
2018-04-23
2018 m. balandžio mėn. sukanka 135 m., kai pasirodė pirmasis lietuvių tautinį atgimimą žadinęs laikraštis „Aušra”. Vienas žymiausių jo redaktorių buvo Jurgis Mikšas (1862-1903).  Plačiau
2018-04-23
2018 m. pradžioje „Žaros“ leidykla išleido žurnalisto, publicisto, redaktoriaus, politikos ir kultūros apžvalgininko Vidmanto Valiušaičio straipsnių knygą „Ponia iš Venecijos tavernos „Mūsiškiai“ ir kiti prašalaičiai savoje istorijoje“.  Plačiau
2018-04-16
 Reikšmingą vietą Lietuvos teatro istorijoje užima Gabrielius Landsbergis- Žemkalnis. „Audringo temperamento, plačių polėkių, išsilavinęs, muzikalus, iškalbingas, gilios meninės nuovokos ir tvirtai tikėjęs scenos meno galia.“ Plačiau
2018-04-16
1903 m. kovo 4 d. (17) šaltą pavasarį, Sankt Peterburge, daktaro Šteino  privačioje psichiatrinėje ligoninėje, eidamas 39 metus, aštuntą valandą vakaro mirė kelių statybos inžinierius, pirmojo lietuvių spektaklio- komedijos „Amerika pirtyje“ autorius Antanas Vilkutaitis.  Plačiau
2018-04-09
Šiandien su dėkingumu prisimename žmones, „kurie rodė mums gyvatos kelią“, - rašė Antanas Dambrauskas knygoje „Viskas praeina“. Pasakodamas apie įžymius žmones, tarsi regiu tą gyvenamą aplinką, kuri juos supo mokslo ir jaunystės, gyvenimo brandos, sunkių išbandymų metais. Plačiau
2018-04-09
Nuo balandžio 6 iki 26 d. Istorinės Prezidentūros Mažajame posėdžių salone lankytojams pristatomos naujai gautos dovanos – Prezidentų relikvijos, kurias Lietuvai ir Istorinei Prezidentūrai šimtmečio proga padovanojo Adelaidės lietuvių bendruomenė. Plačiau
2018-03-29
Šiandien su dėkingumu prisimename žmones, „kurie rodė mums gyvatos kelią“, - rašė Antanas Dambrauskas knygoje „Viskas praeina“. Pasakodamas apie įžymius žmones, tarsi regiu tą gyvenamą aplinką, kuri juos supo mokslo ir jaunystės, gyvenimo brandos, sunkių išbandymų metais. Plačiau
2018-03-29
1.Kelias į mokyklą Pasikeitė mano gimtasis Giedraičių kaimas, sumažėjo sodybų, jaunimas išsikėlė gyventi  į miestus. Mano tėvų kartos žmonės ilsisi Pašušvio smėlio kalnelyje, o apie buvusį dievdirbį. Antaną Liutkų jau, regis, ir atmintis išblėso Plačiau
2018-03-29
Be šio žmogaus negalime įsivaizduoti XIX a. pabaigos- XX a. pradžios lietuvių tautinio atgimimo. Visuomenės ir kultūros veikėjas, publicistas, literatūros kritikas, draudžiamos  lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, knygnešys.  Plačiau
2018-03-25
Lietuva iškilmingai mini Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines.  Plačiau