VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Galerija

02 14. Jauniaus Augustino piešinys

Piešinio pavadinimas "Dujinė ataka"

"...aš pagamintas SSSR...

...o Pabaltijys irgi..."

"Ugarnyj gaz bolševikskij" - bolševikinės smalkės

Atgal