VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

09.23. R. Karoblis: „Turime stiprinti glaudesnį Europos Sąjungos bendradarbiavimą gynybos srityje“

„Įtempta saugumo situacija reikalauja proaktyvaus Europos Sąjungos atsako suvaldant grėsmes, todėl Lietuva remia glaudesnį ES bendradarbiavimą gynybos srityje“, – sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis rugsėjo 20 d. bendrame Seimo Europos reikalų, Užsienio reikalų ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų posėdyje, kur jis pristatė siūlomą Lietuvos poziciją dėl ES gynybos stiprinimo iniciatyvų.

Sparčiai besikeičiant geopolitiniai situacijai, prastėjant saugumo aplinkai Europoje ir pasaulyje, Lietuva kartu su Europos Sąjungos valstybėmis dalyvauja diskusijoje dėl saugumo ir gynybos politikos stiprinimo. Viena siūlomų iniciatyvų –  ES Bendrosios saugumo ir gynybos politikos rėmuose steigiamas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (angl. Permanent Structured Cooperation – PESCO), prie kurio ketina jungtis ir Lietuva.

 „NATO ir toliau išlieka svarbiausiu kolektyvinės gynybos garantu Europoje, tačiau ES taip pat turi investuoti į savo narių saugumo stiprinimą, – sakė ministras. – Tikimės, kad nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas paskatins gynybos išlaidų ES valstybėse didėjimą ir modernių gynybos pajėgumų Europoje kūrimą. Tikimės, kad prie šios iniciatyvos prisijungs kuo platesnis valstybių ratas”.

 

Raimundas Karoblis. Nuotrauka Giedrės Maksimovicz

Pasak R. Karoblio, sprendžiant globalius saugumo aplinkos iššūkius, būtina išnaudoti ir stiprinti realias NATO ir ES bendradarbiavimo priemones. PESCO turi tapti įrankiu, kuris apjungs ES gynybos iniciatyvas, leis valstybėms įgyti modernias karines technologijas, taip padidinant Europos šalių indėlį į NATO kolektyvinės gynybos sistemą.

Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas yra inicijuojamas ES valstybių, kurios yra pasirengusios prisiimti įsipareigojimus stiprinti gynybos pajėgumus, plėtoti bendrus projektus, aktyviau dalyvauti atsako į krizes operacijose.  Prisijungus prie PESCO bus ir įsipareigojama užtikrinti pakankamą gynybos finansavimą, kiek įmanoma suartinti ES šalių gynybos planavimą, harmonizuojant karinius poreikius ir skatinant bendradarbiavimą gynybos įsigijimų, mokymų ir logistikos, karinių technologijų tyrimo ir vystymo srityse. Taip pat ES valstybės bus skatinamos įgyvendinti bendras strategiškai svarbias europines ginkluotės programas. Tikimasi, kad Europos Komisija finansiškai prisidės prie pažangiausių gynybos technologijos projektų. Bus siekiama, kad ir Lietuvos įmonės dirbančios gynybos srityje turėtų galimybę dalyvauti tokiose projektuose.

Lietuva Europos Sąjungos valstybėms PESCO rėmuose siūlo stiprinti bendradarbiavimą kibernetinės gynybos srityje, steigti kibernetines greitojo reagavimo grupes bei „kibernetinę platformą“, kuri ilgainiui virstų ES šalių narių kibernetinės gynybos abipuse pagalba. Kita Lietuvos remiama iniciatyva – „karinis Šengenas“, leisiantis supaprastinti karinio tranzito kertant  ES valstybių sienas procedūras, taip sutrumpinant reagavimo į kilusias grėsmes laiką.

Atgal