VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

09.09. Darbo sąnaudų indeksas

 

 

 

Per metus vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos padidėjo 12,4 proc.

o    2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2019 m. ketvirčiu, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant ir individualiąsias), pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 12,4 proc., iš jų verslo įmonėse – 11 proc.

1 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis 2016–2020 m. ketvirčiais

Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

Procentai

 

o    Pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, per metus vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos augo visų veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose, labiausiai – 26,4 proc. – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose, kitos aptarnavimo bei meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklų įmonėse (atitinkamai 16,4 ir 15,8 proc.).

o    Darbo sąnaudų pokyčiams per metus įtakos turėjo nuo 2020 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos, padidintas darbo užmokestis gydymo įstaigų darbuotojams, išmokėtos priemokos pareigūnams ir kitiems darbuotojams, dalyvavusiems suvaldant ekstremalią situaciją, didesnės išeitinės išmokos ir piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir išmokos už prastovas, valstybės skirtos subsidijos darbo užmokesčiui dėl COVID-19 infekcijos, sumažėjęs dirbtų valandų skaičiaus bei kitos priežastys.

 

2 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. antrąjį ketvirtį

Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

Procentai

 

 

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

B–S – pramonė, statyba ir paslaugos

B–N – verslas

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

 

2020 m. antrąjį ketvirtį vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos padidėjo 3,9 proc.

o    2020 m. antrąjį ketvirtį vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos, palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant individualiąsias), pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 3,9 proc., iš jų verslo įmonėse – 2,9 proc.

o    Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, per ketvirtį darbo sąnaudos padidėjo daugelyje ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose: nuo 0,7 proc. (profesinės, mokslinės ir techninės veiklos) iki 10,8 proc. (žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo). Nekilnojamo turto operacijų veiklos įmonėse darbo sąnaudos liko nepakitusios, o finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – sumažėjo 0,5 proc.

 

3 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. antrąjį ketvirtį

Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

Procentai

 

Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pagal ekonominės veiklos rūšis 2017–2020 m. ketvirčiais

 

2020 m. trečiojo ketvirčio darbo sąnaudų indeksas bus skelbiamas 2020 m. gruodžio 8 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

 

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

 

Paaiškinimai

Darbo sąnaudos – visos darbdavio išlaidos, atsirandančios samdant darbuotojus.

Atgal