VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

02.20. Sausio mėnesio valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos viršijo prognozuotąsias

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2020 m. sausio mėn. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 24,7 proc. (183,5 mln. eurų) daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų 2020 m. sausio mėn. pajamos - 913,5 mln. eurų, faktinės - 927,5 mln. eurų, t. y., gauta 1,5 proc. (14,0 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Pajamų į valstybės biudžetą gauta 817,3 mln. eurų. Tai yra 21,4 proc. (144,2 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį ir 0,6 proc. (5,3 mln. eurų) daugiau nei prognozuota. Sausio mėn. valstybės biudžeto pajamos sudarė 8,6 proc. metinio plano.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 783,4 mln. eurų. Tai yra 147,2 mln. eurų arba 23,1 proc. daugiau nei 2019 m. sausio mėn. ir 9,5 mln. eurų (1,2 proc.) daugiau nei prognozuota.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 512,9 mln. eurų pajamų. Tai yra 79,7 mln. eurų (18,4 proc.) daugiau nei 2019 m. sausio mėn. ir 3,4 mln. eurų (0,7 proc.) daugiau nei planuota. Reikšmingas augimas buvo dėl žemos palyginamosios bazės, kuomet 2019 m. sausio pajamos iš PVM buvo vos 0,2 proc. didesnės nei 2018 m. sausį.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 2020 m. sausio mėn. buvo 196,8 mln. eurų. Tai 85,7 mln. eurų (77 proc.) daugiau nei 2019 m. sausio mėn. ir 7,5 mln. eurų arba 4 proc. daugiau nei prognozuota. 2020 m. sausio mėnesio pajamų iš GPM spartesniam augimui įtakos turėjo dėl pereinamojo mokesčių reformos įgyvendinimo laikotarpio žemesnė 2019 m. sausio mėn. bazė.

Už visas akcizines prekes gauta 140,7 mln. eurų - 13 proc. (16,2 mln. eurų) daugiau nei 2019 m. sausio mėn. ir 0,7 proc. arba 1,0 mln. eurų daugiau nei prognozuota. Pajamų gauta daugiau dėl didesnių degalų pardavimų apimčių 2019 m. gruodžio mėn. prieš akcizų tarifų didinimą nuo š. m. sausio 1 d.

Pelno mokesčio gauta 6,5 mln. eurų, t. y., 5,2 mln. eurų arba daugiau nei 2019 m. sausio mėn. ir 1,0 mln. eurų arba 18,8 proc. daugiau nei planuota. Atsižvelgiant į tai, kad pirmasis reikšmingas pelno mokesčio mokėjimo terminas yra kovo 15 d., sausio mėnesio pelno mokesčio pajamos yra atsitiktinio pobūdžio.

Kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo bei finansinio turto sumažėjimo pajamų į valstybės biudžetą gauta 33,9 mln. eurų, t. y., 8,2 proc. (3,0 mln. eurų) mažiau nei 2019 m. sausio mėn. ir 11,1 proc. (4,2 mln. eurų) mažiau nei prognozuota.

Patvirtintas 2020 m. valstybės biudžeto pajamų planas (be ES lėšų) sudaro 9 547,9 mln. eurų, su ES lėšomis - 11 530,3 mln. eurų.

 

 

Atgal