VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

06.02. Centrinės valdžios perviršis per keturis mėnesius – 136,4 mln. eurų

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2019 metų sausio-balandžio mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 136,4 mln. eurų ir sudarė 0,3 proc.  prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios perviršis per sausį-balandį buvo 91,3 mln. eurų didesnis nei 2018 m. per tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 45,1 mln. eurų (0,1 proc. BVP).

2019 metų centrinės valdžios pajamos sausį-balandį buvo 4 206,7 mln. eurų, išlaidos – 4 048,8 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas 21,5 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 57,4 proc. sausio-balandžio mėnesio centrinės valdžios pajamų, 34,3 proc. – socialinės įmokos. Per šių metų pirmus keturis mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 59,2 proc., dotacijos – 14,0 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 12,9 proc.

Atgal