VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

04.05. Pernai valdžios sektoriaus skola sudarė trečdalį BVP

Pernai valdžios sektoriaus biudžeto perteklius sudarė 297,6 mln. eurų, arba 0,7 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

017 m. valdžios sektoriaus biudžeto perteklius buvo 205,2 mln. eurų ir sudarė 0,5 proc. BVP.
2018 m. valdžios sektoriaus pajamos sudarė 15 mlrd. 640 mln. eurų, išlaidos - 15 mlrd. 343 mln. eurų. Valdžios sektoriaus perteklių lėmė 10,4 proc. išaugusios pajamos. Mokestinės pajamos sudarė 7 mlrd. 787 mln. eurų, arba 49,8 proc. visų valdžios sektoriaus pajamų. Palyginti su 2017 m., jos padidėjo 8,5 proc. (609 mln. eurų). Socialinės įmokos sudarė 5 mlrd. 892 mln. eurų, arba 37,7 proc. visų valdžios sektoriaus pajamų. Palyginti su 2017 m., jos padidėjo 11,2 proc. (591,6 mln. eurų).
Valdžios sektoriaus išlaidos per metus padidėjo 1 mlrd. 382 mln. eurų, arba 9,9 proc. Didžioji dalis išlaidų teko socialinei apsaugai, švietimui ir sveikatos apsaugai.
Centrinės valdžios deficitas 2018 m. sudarė 3 mlrd. 784 mln. eurų, arba 8,4 proc. BVP, vietos valdžios perteklius - 87,7 mln. eurų, arba 0,2 proc. BVP, socialinės apsaugos fondų perteklius - 3 mlrd. 994 mln. eurų, arba 8,8 proc. BVP. 2018 m. centrinės valdžios deficitas buvo didesnis 3 mlrd. 701 mln. eurų. Vietinės valdžios perteklius 2018 m. buvo didesnis 1 mln. eurų, socialinės apsaugos fondų biudžeto perteklius - 3 mlrd. 793 mln. eurų. Reikšmingą centrinės valdžios deficito augimą ir socialinės apsaugos fondų pertekliaus padidėjimą nulėmė centrinės valdžios nurašyta socialinio draudimo fondo skola. Nurašyta skola padidino centrinės valdžios išlaidas ir socialinės apsaugos fondų pajamas 3 mlrd. 685 mln. eurų.
Pernai valdžios sektoriaus skola sumažėjo 1 mlrd. 208 mln. eurų ir nominaliąja verte metų pabaigoje sudarė 15 mlrd. 417 mln. eurų, arba 34,2 proc. BVP (5,4 tūkst. eurų vienam gyventojui). 
2018 m. pabaigoje konsoliduotąją valdžios sektoriaus skolą sudarė centrinės valdžios skola (14 mlrd. 950 mln. eurų) ir vietos valdžios skola (466,3 mln. eurų). Nekonsoliduotoji centrinės valdžios skola sudarė 14 mlrd. 950 mln. eurų, vietos valdžios skola - 494,1 mln. eurų. Socialinės apsaugos fondai skolos neturėjo. Didžiąją valdžios sektoriaus skolos dalį sudarė neišpirkti vertybiniai popieriai - 12 mlrd. 891 mln. eurų (83,6 proc. visos skolos). Negrąžintos paskolos metų pabaigoje sudarė 2 mlrd. 238 mln. eurų, indėliai - 287,7 mln. eurų.
2018 m. ilgalaikė skola sudarė 99,3 proc. valdžios sektoriaus skolos. Ilgalaikė skola sumažėjo 1 mlrd. 220 mln. eurų ir metų pabaigoje buvo 15 mlrd. 313 mln. eurų. Trumpalaikė skola padidėjo 11,3 mln. eurų ir metų pabaigoje sudarė 103,8 mln. eurų.

Atgal