VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

01.23. Krašto apsaugos ministerijoje – penktadaliu mažiau pareigybių nei prieš dvejus metus

Krašto apsaugos ministerijoje pareigybių skaičius per dvejus metus sumažėjo penktadaliu, arba beveik 20 procentų. Šiuo metu ministerijoje dirba 281 darbuotojas, tuo tarpu 2016 m. tuo pačiu metu pareigybių buvo 342.

Pareigybių skaičius sumažėjo reformavus gynybos planavimą, įsigijimų valdymą, konsolidavus kibernetinio saugumo veiklas, optimizavus krašto apsaugos sistemos (KAS) bibliotekų tinklą bei įgyvendinus Valstybės tarnybos bei Viešojo administravimo įstatymų nuostatas.

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis teigia, jog ministerijoje bei visoje krašto apsaugos sistemoje struktūriniai pokyčiai ir reformos įgyvendintos atsižvelgiant į pastaraisiais metais priimtus politinius sprendimus dėl gynybos stiprinimo, Lietuvos kariuomenės modernizacijos ir plėtros: „Priėmus esminius politinius sprendimus dėl krašto gynybos stiprinimo ir atitinkamai padidėjus finansavimui, kariuomenėje pradėtas istorinis modernizacijos etapas, kuriam buvo būtina esminė veiklos procesų peržiūra ir optimizacija. Per dvejus metus įgyvendintos 4 reformos leido mums transformuoti struktūrą bei veiklos procesus, kuri leistų optimaliai valdyti prasidėjusius stambius modernizacijos projektus bei prisidėjusias naujas funkcijas, pvz., kibernetinio saugumo srityje“.  R. Karoblis pabrėžia, jog pastarųjų metų reformos įgyvendintos remiantis geriausia NATO šalių praktika.

Atliktus vertinimus dėl valstybės tarnautojų pareigybių pakeitimo pareigybėmis, kurias užimtų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimti sprendimai dėl Krašto apsaugos ministerijos struktūros pakeitimo įgyvendinant Viešojo administravimo įstatymą.

Daugiau apie įgyvendintas reformas:

2017 m. gynybos planavimo reforma optimizavo gynybos planavimo procesą ir įgyvendino klasikinį civilinių-karinių funkcijų atskyrimą – kuomet Krašto apsaugos ministerija nustato politines gaires ir resursų apribojimus, taip pat konsoliduoja planus ir resursus, o kariuomenė planuoja poreikius. Šios reformos rezultatas – nuo 2018 m. sausio 1 d. išgrynintos Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės funkcijos, susijusios su planavimu. Ministerijoje gynybos planavimo funkcijos dabar sukoncentruotos viename Gynybos planavimo departamente. Kartu buvo reorganizuotas ir Lietuvos kariuomenės strateginis ir operacinis valdymas, pertvarkant Jungtinį štabą į strateginio lygmens Gynybos štabą. Krašto apsaugos ministerijos personalo skaičius buvo sumažintas 24 pareigybėmis.

2017 m. įsigijimų valdymo srities reforma centralizuoti KAS įsigijimų procesai, KAS įsigijimų organizavimas  ir valdymas. Pernai įkurtoje Gynybos resursų agentūroje (GRA). konsoliduota apie 60-70 proc. KAS įsigijimų, planuojama, jog šiemet GRA valdys iki 95 proc. KAS įsigijimų. Krašto apsaugos ministerijos personalo skaičius sumažintas 45 pareigybėmis.

2017 m., siekiant optimizuoti nacionalinę kibernetinio saugumo veiklą, konsoliduotos kibernetinio saugumo funkcijos. Nacionalinės informacinių išteklių kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos politikos formavimas konsoliduotas Krašto apsaugos ministerijoje, o nacionalinio lygmens kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos politikos įgyvendinimas – Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre (NKSC). Reforma siekta sumažino administracinę naštą informacinių išteklių valdytojams, incidentus valdančių ir tiriančių institucijų skaičių, efektyviau naudojamas valstybinio sektoriaus kibernetinio saugumo personalas. Perskirsčius KAS ir kitų įstaigų funkcijas, bendras kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos personalo skaičius sumažėjo 5 pareigybėmis.

2017 m. optimizuotas KAS bibliotekų tinklas ir įsteigta bendra visai krašto apsaugos sistemai karo mokslų ir technologijų biblioteka, kurios paslaugomis gali naudotis visa visuomenė. Optimizuotas valdymas, KAS dalinių bibliotekoms metodiškai vadovauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, todėl ypač pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas. Vykdant pertvarką, Lietuvos technikos biblioteka prijungta prie Lietuvos karo akademijos, taip sumažintas Krašto apsaugos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų skaičius, taip pat sumažintos 65 pareigybės.

2018 m. įgyvendintos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos, dėl ko priimtas sprendimas vietoje valstybės tarnautojų pareigybių steigti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybes (joms priskiriant analogiškas kaip buvusių valstybės tarnautojų pareigybių funkcijas). Vietoj valstybės tarnautojų pareigybių įstaigose prie KAM buvo įsteigtos 40 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės, o Lietuvos kariuomenėje – 57.

2018-2019 m. įgyvendinamos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos, tikslinant KAM administracinę struktūrą ir atskiriant politikos formavimą nuo jos įgyvendinimo. Šiuo metu jau yra priimti sprendimai dėl Krašto apsaugos ministerijos administracinės struktūros pertvarkymo nuo 2019 m. kovo 1 d., įvertinus KAS specifiką užtikrinant centralizuotą KAS valdymą ir civilinę demokratinę kontrolę. Trys Krašto apsaugos ministerijos departamentai pagal Krašto apsaugos ministrui pavestas kuravimo sritis bus pertvarkyti į grupes. Papildomai bus steigiama Gynybos politikos grupė, kuriai bus pavestos politikos formavimo funkcijos, kurias vykdė įstaigos prie ministerijos. Struktūriniai pokyčiai vykdomi ir papildomos funkcijos priskiriamos nedidinant bendro Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų skaičiaus.   

Atgal