VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

01.19. Seimo Energetikos komisija tampa Energetikos ir darnios plėtros komisija

Praėjusią savaitę Seime pritarta siūlymui pervadinti Energetikos komisiją į Energetikos ir darnios plėtros komisiją.

Kaip teigia komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys, pasaulinė praktika rodo, kad energetikos klausimai turėtų būti svarstomi holistiškai, platesniame klimato kaitos, miestų plėtros, darnaus judumo ir darnaus vystymosi kontekste.

V. Poderys taip atkreipia dėmesį, kad jau dabar Lietuva rengia integruotą energetikos ir klimato kaitos planą, o daugelyje Vakarų Europos valstybių veikia integruotos energetikos ir klimato kaitos ministerijos.

Šiuo metu Lietuvoje yra per 200 įvairių sričių strateginio planavimo dokumentų, kuriuose įtvirtinti tikslai ar priemonės kartais prieštarauja vieni kitiems. Vyriausybėje priimtas sprendimas laikyti pagrindiniais šiuos tris strateginius dokumentus: Lietuvos vystymosi viziją 2030, jos įgyvendinimui patvirtintą Nacionalinę pažangos programą ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą.

Energetikos ir darnios plėtros komisija turėtų tapti minėtų strateginių dokumentų svarstymo platforma Seime.

Komisijos pavadinimo keitimą inicijavo Seimo nariai Tomas Tomilinas ir Virgilijus Poderys.

 

Atgal