VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

07.01. Seimas pritarė siūlymams lengvinti sąlygas elektros energiją gaminantiems vartotojams

Seime po svarstymo pritarta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams, kuriais būtų pagerintos sąlygos patiems elektros energiją pasigaminantiems vartotojams ir paskatinta mažosios energetikos plėtra.

Seimas pritarė Seimo nario Virgilijaus Poderio pateiktiems įstatymo pakeitimams, prie kurių rengimo prisidėjo ir Energetikos ministerija. Šiomis pataisomis nustatyta, kad gaminantiems vartotojams skirta bendra įrengtoji galia padidėtų dešimteriopai - nuo 10 MW iki 100 MW. Taip pat išplečiamas technologijų sąrašas, galinčių pasinaudoti dvipuse elektros apskaita, įtraukiant ne tik saulės, bet ir vėjo bei biomasės energijos išteklius naudojančias elektrines.
Šiomis pataisomis nustatyta, kad gaminančiais vartotojais galės tapti ne tik gyventojai ir viešosios įstaigos, bet ir juridiniai asmenys. Tačiau kartu įtvirtinti saugikliai, kad juridinio asmens elektrinės įrengtoji galia negalės būti didesnė kaip 100 kW, o fizinio asmens - iki 10 kW. Numatyta, kad iš bendros įrengtosios galios fiziniams asmenims būtų skiriama 70 MW galia, o 30 MW galia - juridiniams asmenims.
Šiais siūlymais užkirstas kelias kitiems Seime registruotiems įstatymo pakeitimams, kurie būtų atvėrę galimybes neracionaliai gaminančių vartotojų plėtrai ir turėję esminį neigiamą poveikį dvipusės apskaitos ir visos energetikos sistemai, pažymima Energetikos ministerijos pranešime. Tarp Seimo narių pateiktų pataisų buvo siūlymai juridiniams asmenims visiškai neriboti elektrinės galios, o tai, anot Energetikos ministerijos, kėlė riziką, kad visa dvipusės apskaitos kvota galėjo atitekti vienam juridiniam asmeniui. Tai iš esmės prieštarauja Vyriausybės tikslams skatinti smulkiuosius energijos gamintojus ir būtų pabloginę situaciją buitiniams vartotojams.
Energetikos ministerija, atsižvelgdama į tai, kad dvipusės apskaitos tikslai yra buitinių vartotojų ir smulkaus verslo sąskaitų už elektros energiją sumažinimas bei, atsižvelgdama į tikslus išsikeltus Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, parengė subalansuotus ir buitiniams vartotojams iki 5kW administracinę naštą mažinančius ir kitas sąlygas gerinančius pasiūlymus. Jiems Seimas po svarstymo taip pat pritarė.
Nuo 2018 m. pradžios planuojama iš esmės palengvinti sąlygas gaminantiems vartotojams, atsisakant nereikalingų suvaržymų, ir sukurti patrauklų finansavimo modelį gyventojams.
Įgyvendinus visas priemones gaminantiems vartotojams skatinti, tikimasi iki 2020 m. padidinti tokių vartotojų skaičių šimtą kartų - nuo dabar esančių beveik 300 iki 34 tūkstančių, kas sudarytų beveik 2 proc. visų elektros energijos vartotojų Lietuvoje.
Vartotojų, kurie gali patogiai savo poreikiams pasigaminti elektros energijos ir taip susimažinti sąskaitas už ją, efektyvaus skatinimo modelio sukūrimas, švietimas ir jų aktyvus įsitraukimas į energetikos veiklą yra vienas iš svarbiausių šios Vyriausybės prioritetų energetikoje.

Atgal